หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

THAMMASORN GROUP CO., LTD.


หางานTHAMMASORN GROUP CO., LTD.

สมัครงานTHAMMASORN GROUP CO., LTD.


งานTHAMMASORN GROUP CO., LTD.


เจ้าหน้าที่ ISO
- updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน - จัดประชุมวัตถุประสงค์คุณภาพของทุกเดือน - จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO - ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR - ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร - ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน) - สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกเดือน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย
- ตรวจสอบเอกสาร และทำเช็คจ่าย - บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน ด้วยโปรแกรม Mac-5 - รักษาเงินสดย่อย , จ่ายเงินสดย่อย - จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำประเทศอินโดนีเซีย
- ควบคุมการบันทึกบัญชีถูกต้อง ด้วยโปรแกรม mac - 5 - ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชีส่งให้ headquarter - ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสิการตามบริษัท กำหนด
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริการ (service) ประจำระยองภาคินทร์
บริการหลังการขายให้ลูกค้า,ติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขซ่อมแซมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับข้อร้องเรียน,การติดต่อประสานงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด ระยอง
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ออกแบบ , คำนวณ , เขียนแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย / น้ำดี - ออกไซด์งานเป็นครั้งคราว
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค /เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - วางระบบไฟฟ้า
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างบริการเทคนิคปั๊มน้ำ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ำ - ให้บริการซ่อมปั๊มน้ำ - จัดทำเอกสาร
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + sim โทรศัพท์ +เบี้ยเลี้ยง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web Design
- ดูแล และปรับปรุง website , facebook ,งาน mutimedia , intranet ของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานด้านการตลาด , กิจกรรมส่งเสริมการขาย
อัตรา 1
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรขาย
- ผลักดันสินค้า ถังบำบัดนำ้เสีย , ไบโอแก๊ส , อุปกรณ์ประหยัดพลังงานผ่านช่องทางภาครัฐและเอกชน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า , ลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000 ++
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ - ส่ง (ที่พัก รามคำแหง 154 ) - เวลาปฎิบัติงาน เริ่ม 07.00 น. (ทำงานจันทร์ - เสาร์) - ดูแลรักษารถยนต์ , ต่อประกันภัย ,นำรถเข้าศูนย์รับบริการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท+ค่าเบี้ยเดินทาง+ผ่านทดลองงาน มีประกันชีวิต
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค/ติดตั้ง
1.ซ่อมงานตามใบงานแจ้งซ่อมและให้บริการติดตั้ง 2.เขียนใบงานของแต่ละวันที่จะออกให้บริการ 3.เตรียมอุปกรณ์ในการซ่อม/ ขึ้นรถพร้อมตรวจเช็คสภาพรถลง Chack List 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งเวลาที่นัดหมาย 5.ให้คำปรึกษาแนะนำการรับเรื่องร้องเรียนตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลเกี่ยว- กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 6.รับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าประจำวันและทำสรุปเป็นรายเดือน
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง
-ประสานงานจัดส่ง กลุ่มลูกค้า ขายโครงการและขายตรง -รับorderd/จากสำนักงานใหญ่ผ่านระบบ -เปิดบิล order/ตรวจเช็คกำหนดส่งสินค้า -เช็ครายการสินค้าใน stock สินค้า(กรณีโทรแจ้งลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้า) -ทำใบจ่ายสินค้า/สรุปยอดขาย -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด ภูเก็ต
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างติดตั้งอะลูมิเนียม
- ติดตั้งงานอะลูมิเนียม - บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์/งานติดตั้ง - จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมและเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ทันต่อการให้บริการลูกค้า -สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้าและดำเนินการซ่อม - ติดด่อประสานงานหลังการติดตั้งกับลูกค้า - สรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ออกไปติดตั้งงานข้างนอก
อัตรา 16
เงินเดือน 12,000 Up.
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิคบริการ
- ให้ข้อมูล , คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้า และ บริการของบริษัท - ให้บริการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหา เกียวกับสินค้าของบริษัท - จัดทำเอกสารการให้บริการ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
THAMMASORN GROUP CO., LTD.
จังหวัด ลำพูน
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน