หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.


หางานSony Technology (Thailand) Co., Ltd.

สมัครงานSony Technology (Thailand) Co., Ltd.


งานSony Technology (Thailand) Co., Ltd.


Mechanical , Electronic Design/ Jig Fixture Design Engineering / Manufacturing Engineer (Urgent!!!!)
1. JIG Design base on process flow, product standard/requirement 2. Prepareation equipment or machine for support new model 3.Machine set up follow standard of function after new model introduction 4. Creative any equipment to improve productivity and cost saving
อัตรา Many Position
เงินเดือน N/A
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Legal Compliance Officer
-Main responsible for Legal Compliance operation functions -Internal Corporate Compliance monitor & control, set up & control audit schedule, legal consultant in order to assure total business operations performed transparency and legally to achieve high level of compliance
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sourcing Senior Engineer / Part Quality Senior Engineer
Sourcing Senior Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purchasing and take action to dispose of surplus and obsolete items Part Quality Senior Engineer •Manage part quality engineering team and ensure part quality supply to line production. •Develop and verify supplier performance to meet Sony cooperation standard. •Create part value analysis and cost down activity.
อัตรา Many Positions
เงินเดือน N/A
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchasing Officer / Procurement / Buyer
• Purchase new part, new partner in procurement system registration, Forecast PO issue, Inventory control and ECN handling • Material supply program management. Hot list handle & cross sale, Risk order management, Communication with planning.
อัตรา Many positions
เงินเดือน As company structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Business Control Officer
Business and Management report analysis,Company index and Direction control & Manafacturing cost monitoring and analysis
อัตรา 1
เงินเดือน Saraly Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Support (Contract 1 Year)
1. LAN connection set up and support 2. Un-install/Install software according to user requirement 3. Solving user trouble about email/Share drive/Access right/ Etc.
อัตรา 1
เงินเดือน Saraly Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการรักษาความปลอดภัย
1.ดูแลความสงบเรียบร้อยของสภาพการทำงานภายในบริษัท รายงานความผิดปกติต่อหัวหน้างานและประสานงานในการแก้ไขปัญหา 2.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 3.ตรวจสอบการติดตั้ง การย้ายตำแหน่งและตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Recruitment Officer
- Organizing & managing the interview arrangement and providing assessment reports. - Handling end to end recruitment process to ensure the result is met our target. - Proactively searching, identifying, networking with and directly contacting candidates both internal and external by using a variety of channels. - Coordinate with universities and vendors for Campus roadshow. - Able to conduct interview over the phone & face-to-face in order to screen candidate based on job’s competencies. - Support recruitment activities such as Job Fair and Mass Recruitment. Execute recruitment strategy as planned or new initiative to support job achievement. - Responsible for transform data, monitoring and track employee database - Preparation performance Evaluation probation process
อัตรา 1
เงินเดือน Salary Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician (Exp. 1-3 years in SMT Machine) ด่วน!!!
ดูแลวิเคราะห์งานทางด้านเทคนิค และสนับสนุนงานวิศวกรในการพัฒนาปรับปรุงงาน โดยเปิดรับช่างเทคนิคในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ช่างเทคนิคด้านสินค้า / Product Technician - ช่างเทคนิคด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ / QA Technician - ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมโรงงาน และเครื่องจักรในการผลิต / MFE Technician or Machine Technician - ช่างเทคนิคด้าน SMT / SMT Technician - ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมคุณภาพชิ้นส่วน / Part Quality Engineer - ช่างเทคนิคด้านระบบงานสาธารณูปโภค / Facility Technician or Utility Technician -ช่างเทคนิคดีไซด์ / Mechanical Design(jig assembly, machine setup) - ช่างเทคนิคแมคคานิค /Mechanical Technician
อัตรา Many Position
เงินเดือน N/A
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Engineer (Electronic / Mechanical)
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take action for product problem, Support mass production to ensure smooth production and no line down, analysis and improve product quality defect.
อัตรา Many Position
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Junior Officer : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ดูแลงานด้านเอกสารสำนักงาน ติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในหน่วยงานและข้ามสายงาน สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Design Engineer (Mechatronics Engineering)
- Design production functions such as Print Circuited Board,Mechanical function or Software functions of car audio products.
อัตรา Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sourcing Engineer / Part Quality Engineer
Sourcing Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purchasing and take action to dispose of surplus and obsolete items Part Quality Engineer Main responsibility concerns with supervising the inspection of incoming materials and feedback to quality personnel of vendor for corrective action It’s include to implement , ensure and maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System
อัตรา Many Position
เงินเดือน N/A
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Assurance Engineer
Main responsibility concerns with manage and control all quality functions include new model evaluation, reliability. It’s included to supervise all subordinate to perform inspection functions as procedures and work instruction and fully support QA technicality.
อัตรา Many Positions
เงินเดือน ตามตกลง
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineering Group Walk in Interview Saturday 19 December 2015
รายละเอียดของงาน Join us Sony XperiaTM Day (Walk in Interview) Saturday 19 December 2015, 9.00–16.00, Asia Airport Hotel, Zeer Rangsit,5th Floor, Room Cattleya and Busaba Engineering Group: ------------------ 1.Product Verification/ Root Cause Analysis/ New Model/ Product Engineer 2.Test Engineer 3.Automation Engineer/ Jig Fixture Design Engineer/ Mechanical Machine Design Engineer 4.Part Quality/ Supplier Quality Engineer 5.Quality Assurance/ Quality Control/ Customer Interface/ Product Quality Management 6.Industrial/ Improvement/ Process Engineer 7.IP Engineer/ Product Introduction Engineer/ Program Management Engineer All positions work station: Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Pathumathani Province How to submit your application: - Apply online - Bring along your resume to walk in interview Required Document: 1. Resume copy of Transcript, 2. Copy of ID Card 3. Other Documents such as TOEIC, JPLT, Military Exemption
อัตรา Many Positions
เงินเดือน Saraly Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโรงงาน/ระบบอาคาร
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษางานโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทั้งระบบไฟฟ้า ,ระบบประปา ,ปรับอากาศ ,สุขาภิบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบอาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - บันทึกข้อมูลและรายงานปัญหาต่างๆให้หัวหน้างานรับทราบ - แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Utility ทั้งหมด
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Overseas Purchasing / Buyer / Sourcing Officer
- For purchase of raw materials & component. - Follow up daily for the progress on the purchasing and take action to dispose of surplus and obsolete items.
อัตรา Many Positions
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิคซ่อมผลิตภัณฑ์
รายละเอียดของงาน ------------- • สนับสนุนงานวิศวกรในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต ( Circuit or Defect Analysis ) • ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสมบัติ 1.อายุ 23-30 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.วุฒิปวส. ด้านอิเล็คทรอนิคส์, เครื่องกลการผลิต, เทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป 5.มีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ / มีทักษะในวิเคราะห์แก้ไข และซ่อมแซมของเสียที่เกิดขึ้นได้
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Assurance Engineer
Main responsibility concerns with manage and control all quality functions include new model evaluation, reliability. It’s included to supervise all subordinate to perform inspection functions as procedures and work instruction and fully support QA technicality.
อัตรา Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Safety Officer
1. Implement and control to comply with OHSAS18001& LegalRequirement 2. Accident statistic and corrective action follow up 3. First Aid Room Management and health promotion 4. Chemical room and chemical substance control 5. Safety report to government and regional office at Singapore and Japan 6. Safety Activities implement and promotion
อัตรา 1
เงินเดือน Salary Structure
Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน