หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Sealitegroup Co.,Ltd.


หางานSealitegroup Co.,Ltd.

สมัครงานSealitegroup Co.,Ltd.


งานSealitegroup Co.,Ltd.


Customer Service
-ประสานงานกับลูกค้าและหัวหน้างานชาวต่างชาติ -เขียนอีเมลล์กับลูกค้าต่างชาติ -สามารถทำงานวันเสาร์ครึ่งวันได้ -มีใจรักงานบริการ -มีบุคลิกดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 20 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถ 6 ล้อ
สามารถขับรถ 6 wheel รู้กฎจราจรรถบรรทุกได้ บังคับเครน และมีใบ Certificate การบังคับเครน และสามารถออกต่างจังหวัดได้
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 13 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Office Manager/Operation Manager
ดูแล/ประสานงาน/เจรจาการค้ากับเอเย่นต์ บริหารจัดการทีมงาน ให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาต่างๆกับพนักงาน ออกพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า/เอเย่นต์ รับผิดชอบงานขายและหาลูกค้า/เอเย่นต์ใหม่ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชี A/R
อัตรา 1
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR Officer
รับผิดชอบในส่วนของงานสรรหาว่าจ้าง ระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การจัดการสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการทางวินัย การต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของพนักงานต่างชาติ การรายงานตัว 90 วันและอื่นๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Admin.
ประสานงานขายกับพนักงานขายและจัดการงานธุรการ จัดเก็บข้อมูลและรายงานด้านการขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 3 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงาน Store Material

อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Overseas Executive
จัดทำใบเสนอราคาค่าบริการต่างๆ ตามที่สอบถาม ให้แก่ Agent ต่างประเทศ และลูกค้าภายในประเทศ เช่น ค่าระวางเรือขาเข้า-ขาออก, ค่าชิปปิ้ง, ค่ารถขนส่ง ติดต่อประสานงานการให้บริการระหว่างประเทศ ทั้งด้าน Sea freight Import และ Sea Freight Export จัดเก็บข้อมูลต้นทุนราคา เสนอข้อมูลต่อผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ราคา
อัตรา 2
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถปิ๊กอัพหรือ รถ 4 ล้อใหญ่
สามารถขับรถได้ทั้งรถ ปิ๊คอัพ และรถ 4 ล้อใหญ่ รู้เส้นทางการเดินรถ และกฏจราจร สามารถขับออกต่างจังหวัดได้
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

CS-Export
Support หน่วยงานขาย ได้แก่ Sale Force,Overseasในการให้บริการงานต่อเนื่องในประเทศจากงานSea freight Export ได้แก่งาน Customer Clearance,Transport
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 24 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Airfreight Officer
1. โต้ตอบ E-mail เพื่อประสานงานกับทาง Agent ต่างประเทศ 2. เป็นคนกลางในการติดต่อกับ Agent ต่างประเทศให้กับลูกค้าและแผนกต่างๆในองค์กร 3. จัดทำร่างใบเสนอราคาให้กับ Agent ต่างประเทศ และลูกค้าตามความต้องการใช้บริการ เสนอต่อหัวหน้างาน 4. เช็คราคากับทาง Agent ต่างประเทศ เพื่อบริหารต้นทุน และกำหนดราคาเสนอขายแก่ลูกค้า 5. ให้คำปรึกษา /แนะนำ / แก้ไขปัญหา ให้แก่ Agent ต่างประเทศ และลูกค้า 6. ทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานสำคัญในการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 7. ติดต่อสายการบิน เพื่อเช็ค Flight ติดต่อ supplier เพื่อทำ booking งาน 8. ประสานงานให้ข้อมูล/การให้บริการระหว่างลูกค้าและ Supplier หรือ Shipping 9. ติดตามความคืบหน้า สถานะงาน เพื่อช่วยดูแลงานให้บริการในความรับผิดชอบให้ลุล่วงเรียบร้อย 10. บันทึกค่าใช้จ่ายลงในระบบ เพื่อออก Invoice / Debit note / Credit note / Purchase Request 11. สั่งงาน Messenger เพื่อไปรับ และ ปล่อยดีโอ โดยให้รายละเอียดการนัดหมาย และประสานงานการนัดหมายกับ Supplier /Shipping และลูกค้า 12. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการปล่อยดีโอ 13. จัดเตรียมเอกสารสำหรับวางบิลลูกค้า 14. ตรวจรายละเอียดความครบถ้วนของข้อมูลและหลักฐานสำคัญ หลังให้บริการแล้ว เพื่อ success job และจัดเก็บเอกสาร หลักฐานให้เรียบร้อย สะดวกแก่การค้นหา 15. รายงานปัญหาที่อาจมีในการให้บริการ ให้ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไขรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
Sealitegroup Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร คลองเตย วัฒนา
วันที่ 20 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน