หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.


หางานSTARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.

สมัครงานSTARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.


งานSTARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.


ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง ด่วน!!(รองรับการขยายงานโครงการหมู่บ้านดิไอคอน)
- วางแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง - ทำสัญญากับผู้รับเหมา ประเมินราคา - ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000-30,000
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 20 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าส่วนรายได้และสต็อก
1.บริหารงานส่วนงานรายได้ ได้แก่ รายได้ค่าสินค้า รายได้ค่าอะไหล่ รายได้หนี้สูญ 2.บริหารงานสต็อคสินค้า การสั่งซื้อ การรับคืน การเบิกจ่าย การควบคุมสินค้า การกระจายสินค้า การตรวจนับสินค้าคงคลัง 3. การเคลมสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 18 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก! ประจำ บริษัทสตาร์เวลล์บาหลีรีสอร์ท (บายพาสนครราชสีมา)
- รู้จักวางแผนการทำงาน - ดูแลสโตร์สินค้า - ซื้อสินค้า กรณีออกไปซื้อของข้างนอก - บริหารเวลาเป็น/ตรงต่อเวลา - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน - มีความอ่อนน้อม/ยิ้ม/ไหว้/ทักทาย - มีการทำงานเป็นทีม/ติดต่อประสานงานแต่ละแผนกได้ - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
อัตรา 2
เงินเดือน 11,000 - 12,000
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 17 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ที่ปรึกษาการขาย
เป็นที่ปรึกษาการขาย บ้านจัดสรร โครงการ The Icon
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + คอมมิชชั่น
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 17 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ที่ปรึกษาการขาย (โครงการหมู่บ้าน The I con)
เป็นที่ปรึกษาการขาย บ้านจัดสรร โครงการ The Icon
อัตรา 3
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 15 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานแนะนำสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า(โลตัสโคราช)/pc starwell
บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998)จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและสินค้าเพื่อสุขภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน วันละ 350 + ค่าคอมมิชชั่น
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 13 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สรรหาเชิงรุก
1. ตรวจสอบอัตรกำลัง 2. วางแผนการสรรหา 3. กำหนดช่องทางการสรรหา 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหา 5. กำหนดสื่อที่ใช้ในการสรรหา 6. จัดทำโครงการ การสรรหา 7. คัดเลือกใบสมัคร โทรนัดสัมภาษณ์งาน 8. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 9. จัดทำรายงานการสรรหา 10. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลกระทบที่มีต่อการสรรหา 11. คิดพัฒนา เพิ่มช่องทางการสรรหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 12. สัมภาษณ์คัดกรองเบื้องต้นได้ 13. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังบัญชา หรือประธานกรรมการฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 12 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารและส่งเสริมการขาย บริหารลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฝ่ายเครดิต /เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฝ่ายขาย
1.ทำหน้าที่ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 3.ทำหน้าที่ติดตามผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจงานต่างจังหวัด 4.ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้องตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป (มีเบี้ยเลี้ยงต่างหาก)
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด/ผู้ช่วยผู้บริหารด้านการตลาด(รองรับการขยายงาน)
บริหารงานและพัฒนางานด้านตลาดของธุรกิจกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 8 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขาติดตามผู้บริหาร (เพศ ชาย เท่านั้น)
ติดต่อประสานงาน ตารางนัดหมาย การจัดเตรียมประชุม จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน เตรียมงานและคัดกรองงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องทันเวลา
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 3 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้บริหาร
รับนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ตามความชำนาญเฉพาะทาง เช่น เป็นผู้ช่วยผู้บริหารงานด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสตาร์เวลล์บาหลีรีสอร์ท)
- ซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ - มีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ - มีการทำงานเป็นทีม/ติดต่อประสานงานแต่ละแผนกได้ - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน - มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา/ทุ่มเทและเสียสละนอกเหนือเวลางานได้
อัตรา 2
เงินเดือน 12,000
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 1 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขา CEO
1.รับผิดชอบบริหารงาน กลุ่มตำแหน่งเลขา สังกัดสำนักประธาน - เลขาผู้บริหารบริษัทในเครือ - เลขา-การเงิน - เลขา-บัญชี - เลขา-จัดซื้อ - เลขา - การตลาด - เลขา - ประสานงานขาย 2. บริหารงานการเงิน 3. บริหารงานสำนักงาน 4. บริหารงานบัญชีการเงิน 5. บริหารงานโครงการพิเศษ. โครงการต้นกล้าสำนักงาน .โครงการค้นหาดาว
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่
1.บริการจัดการงานสวน 2.บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง 3.บริหารคน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 26 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม(รองรับการขยายงาน)
ดูแลงานบุคคลบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ 1. งานสรรหาว่าจ้าง 2. งานสวัสดิการ เงินเดือน 3. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4. งานติดตามประเมินผลการทำงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 25 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมน (โครงการหมู่บ้าน The Icon)
1. เป็นตัวแทนตรวจสอบหน้างาน ควบคุมงานก่อสร้าง 2. วางแผนการตรวจสอบงานและประมาณการความคืบหน้าการก่อสร้างเสนอต่อผู้ควบคุมโครงการ 3. ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 4. ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อสร้าง 5. ประสานงานและแก้ปัญหาให้กับผู้รับเหมา หาข้อยุติในการแก้ไข 6. รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างต่อผู้ควบคุมงานทุกวัน จัดทำรายงานประจำวันประจำเดือน
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 24 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน - ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี - ตรวจเช็คบัญชียอดรับ – จ่ายของบริษัท - ควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ - มอบหมายงาน สอนงาน พัฒนาพนักงานในฝ่ายให้มีทักษะในการทำงานสูงขึ้น
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 22 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เพศ ชายเท่านั้น)
- ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล - ทำหน้าที่ติดตามงาน ของพนักงานฝ่ายเครดิต ตรวจสอบงาน - ทำหน้าที่บริหารยานยนต์ทั้งหมดของบริษัทฯ - งานอื่นๆที่ผู้จัดการมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 22 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบปฏิภาณดี
จัดการ ดำเนินการ ด้านงานการออกแบบและผลิตสื่อทางการตลาด สำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ตลาด สร้างโอกาสและกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัท
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงส้างบริษัท
STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 20 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน