หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Kruger Group (Thailand)


หางานKruger Group (Thailand)

สมัครงานKruger Group (Thailand)


งานKruger Group (Thailand)


Production Engineer
• Lead production team to deliver finished products according to production plan. • Set up and operate machine, provide proper tooling and equipment to support manufacturing process. • Ensure production processes are controlled to meet quality standard. • Continuous improvement initiatives to reduce cycle time while maintain safety, quality and cost. • Analyze root cause and lead production team for problem solving to prevent recurrence. • Provide training and coaching team to improve their competency level.
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 16 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Import & Export Officer / Supervisor
•Manage the import/export activities and documents needed for receiving and delivery of both raw materials and finished goods to customers. •Cooperate with the government section i.e. Customer, BOI, Revenue Department, Customer Agency, Transport Company, etc., in order to smooth the operation of import /export activities. . •Handle all BOI processes, import online under BOI privileges (RMTS), apply formula and max stock for new item, BOI stock control. •Co-ordinate with shipping company to ensure clearance service timely and accurately.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Finance Officer / Accounting Officer
• Issues the receipt and tax invoice. • Prepare VAT report. • Prepare With Holding Tax. • Prepare Pay-in Slip& report & Filing. • Managing all of day-to-day accounting management responsibilities. • Dealing with accounting documents such as invoice, receipt, bank document, etc. • Support accounting department for other tasks as assigned
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Human Resource Officer
- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง - คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามตำแหน่ง - นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Accounting Manager
•Supervise day-to-day operation of all accounting teams (GL, AR, AP, Inventory & Costing and etc.). •To provide operating system in relation to accounting policies and procedures, including any new developments and emerging reforms in accounting and financial management. •Ensure for timely and correctness of all monthly financial report including on the compliance with general tax & statutory requirements. •fixed assets •Assist in the daily banking requirements. •Supports budget and forecasting activities. •Supervise the general ledger group to ensure all financial reporting deadlines are met. •Assist in development and implementation of new procedures and features to enhance the workflow of the department. •Active contribution for the external audit process. •Any task as assigned.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Material Planner
1.Manage the master plan and delivery plan to meet customer requirement. 2.Plan the materials requirement and coordinate with purchasing for material ordering to support production line. 3.Coordinate with customer for order cleaning and production to confirm delivery plan. 4.Report outstanding order and lead team meeting to follow up improvement plan. 5.Coordinate related function to ensure the delivery problem will be resolved.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Accounting Manager
• Manage and oversee the daily operations of the accounting department. • Process month and end year process, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysis, capital assets reconciliations, trust account statement reconciliations, check runs, fixed asset activity, debt activity etc. • Monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements. • Establish and enforce proper accounting methods, policies and principles. • Coordinate and complete annual audits. • Provide recommendations. Improve systems and procedures and initiate corrective actions. • Assign projects and direct staff to ensure compliance and accuracy. • Meet financial accounting objectives. • Establish and maintain fiscal files and records to document transactions.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Operation Officer (Fluent in English & Chinese)
• Manage order receiving from Kruger Associated. • Review draft production plan, schedule the production date and order completion date to meet customer delivery requirement. • Coordinate with customer for the order requirement, specification and necessary information to be clarified before proceed to next process. • Issue shipment advice for warehouse to prepare finished goods for delivery. • Manage customer order feedback for the quantity and delivery issues.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchase
- สรรหา Supplier เปรียบเทียบคุณภาพและราคา - ทำการเจรจาต่อรองและเปิดใบสั่งซื้อ - ติดตามการสั่งซื้อ และกำหนดการจัดส่งให้ตรงต่อความต้องการ - รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Process Engineer/ Process Engineer
• Overall responsibility for the day-to-day supervision and safety & welfare of you team. • Provide strong leadership, direction and mentoring, thereby fostering and sustaining co-operation and team spirit. • Ensure compliance with all company rules and procedures and departmental work instructions, processes, systems, etc. • Management department KPIs, work standards and expectations, where appropriate, in line with company objectives, monitor and communicate these to the team an Management. • Drive the implementation of new and improved manufacturing / logistical processes. • Work closely with all relevant departments to introduce continuous improvements. • Determine and introduce optimum facility and equipment layouts. • Introduce and maintain Bill of Materials as necessary. • Actively progress products through the Engineering Change Process. • Resource machinery and provide data to support applications for capital expenditure as part of continuous improvement. • Assist in the planning and development of operational resources. • Responsible for the operational introduction of New Products in-line with NPD process. • Analyse and drive forward Problem solving, Quality improvements and Waster reduction through inter-Departmental Meetings. • Ensure prompt and regular communications within the Engineering department and between other relevant departments. • Acquire and retain in-depth knowledge of production processes and equipment, work flow, stock management and new and existing product ranges. • Keep the Technical Manager and other relevant managers and supervisors promptly advised on all relevant matters, problems or requirements. • To ensure weekly team briefings and one-to-ones are held with all team members. • To ensure timely and accurate compliance with all administrative and reporting procedures.
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Planner
• Manage the master plan and delivery plan to meet customer requirement. • Plan the materials requirement and coordinate with purchasing for material ordering to support production line. • Coordinate with customer for order cleaning and production to confirm delivery plan. • Report outstanding order and lead team meeting to follow up improvement plan. • Coordinate related function to ensure the delivery problem will be resolved.
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Engineer – Electric Motor
• Lead production team to deliver finished products according to production plan. • Set up and operate machine, provide proper tooling and equipment to support manufacturing process. • Ensure production processes are controlled to meet quality standard. • Continuous improvement initiatives to reduce cycle time while maintain safety, quality and cost. • Analyze root cause and lead production team for problem solving to prevent recurrence. • Provide training and coaching team to improve their competency level.
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Manager
• Lead production team to deliver finished products according to production plan. • Set up and operate machine, provide proper tooling and equipment to support manufacturing process. • Ensure production processes are controlled to meet quality standard. • Continuous improvement initiatives to reduce cycle time while maintain safety, quality and cost. • Analyze root cause and lead production team for problem solving to prevent recurrence. • Provide training and coaching team to improve their competency level.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Product Engineer
• Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment and product range expansion for existing model. • Technical support for product design issues. • Cost reduction through VA/VE activities. • Involve in product quality and reliability improvement to meet customer satisfaction.
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sr.R&D Engineer/R&D Engineer
•Contributes as a team member on development project carrying out assigned responsibilities in a timely diligent , safe , and professional manner. May act as a project leader. •Leads the design and development of new product and product engineering and engineering best practices and tools. Provides leadership in design analysis. •Support efforts to verify and validate new product designs. •Help prepare project plans, specifications, and schedules for new product development. •Identify and interact with vendors to obtain engineering materials , processes , and equipment. •Perform routine analysis of test results in relation to design specifications and test objectives. •Work closely with other engineers, technicians, contract manufacturers, assemblers, or other support personal to assist in debugging and optimizing system performance. •Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. •Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment and product range expansion for existing model. •Technical support for product design issues. •Cost reduction through VA/VE activities. •Involve in product quality and reliability improvement to meet customer satisfaction.
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QC Inspector
• Ensure quality of products refer customer requirement. • Experience have been activity quality control & ISO9001:2008 • Good/Fair command listen and speak in English. • Good connection ,information & cooperation with management to officers. • Prepare reports and recommendation. • Operational assignment effectively. • Keep inspection report and report problems to leader up.
อัตรา 8
เงินเดือน ไม่ระบุ
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Marketing Engineer
1.Create the new sales opportunities to expand the business and maintain the long-term relationship with existing customers. 2.Manage to achieve business goal for domestic market. 3.Market approach by providing engineering solutions to the customers and presenting product technical informations. 4.Customer Relationship Management(CRM) with HVAC consultant and contractor.
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
รับเข้า และตัดออก stock วัตถุดิบเพื่อเบิกจ่ายให้ฝ่ายผลิต รับผิดชอบการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Secretary to Executive
•Responsible for all administration and secretarial jobs for Executive Management. •Prepare management reports, presentations and document translation. •Handle all secretarial duties such as receive phone call, reply e-mail, take minutes of meeting, planning & scheduling for meetings and appointments, arrange accommodation and transportation for visitors, etc. •Organize and maintain files and records. •Coordinate with related department and follow up any works required
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Laboratory / Laboratory
• Conduct new product development and research testing work, duties include but not limit to : liaising and understanding requests from design engineers, planning and execution of tests, analysis of data, completion of formal reporting and discussion with customer during and post activity to assess requirements for additional work. • Team Working - Assist other test Engineers as and when required on a variety of projects. - Help other Test Engineers in the lab to perform testing if necessary. - Set up of test assemblies. - Contribute to departmental initiatives and meetings (within laboratory and wider R+D) • Identity equipment needs, work with supervision/project teams on key projects, instrument test pieces, analysis of data, interpretation of results, recommendation of future test methods, report compilation. • Maintain laboratory inspection/test equipment by ensuring that equipment is serviceable, including but not limited to actively working or organizing subcontractors as required, ensuring calibration to schedule, servicing and maintenance, breakdown repairs. • Act as the lead engineer for AMCA accredited testing within the laboratory including: planning tests, fixture design and availability, liaising with customer, taking ownership and completing the task and compiling reports. • New equipment and facilities: Assist with Capital Expenditure (CapEx) justification, including defining the specification and introduction to the laboratory area, internal Qualification, calibration, risk assessment, staff training and developing work instructions. • Design and facilitate manufacture of one off fixtures to support the lab activities as required utilizing CAD. Maintain register and storage of fixtures. • Develop a mechanism for planning and recording machine usage including all activities of work tasks, calibration and maintenance.
อัตรา 1
เงินเดือน Negotiate
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Control Engineer
• Conduct new product development and research testing work. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment and product range expansion for existing model. • Testing, maintaining and modifying existing systems. • Technical support for product design issues. • Assist other Test Engineers as and when required on a variety of projects. • Help other Test Engineer in the lab to perform testing if necessary • Set up of test assemblies. • Contribute to departmental initiatives and meetings (within laboratory and wider R+D) • To install and connect up electrical equipment. • To liaise with the project managers to allow smooth integration of new equipment to test. • Working to health and safety, environmental other standards as they apply to the process. • Working to timescales and deadlines.
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Draftman
1.ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร 2.วางแผนและดำเนินการออกแบบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร 3.แก้ไขแบบของเครื่องจักรตามคำสั่ง 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Procurement Engineer
• Source for local/oversea supplier of production parts and materials through supplier selection process. • Provide cost breakdown analysis and cost comparison to support price approval process. • Prepare and execute negotiations and close contracts/agreements with suppliers. • Issue daily purchase order and coordinate with supplier to confirm the material delivery schedule. • Coordinate with supplier for cost, quality and delivery issues. • Continuous improvement initiatives to improve material productivity project. • Monitor and report supplier performance and conduct annual supplier evaluation.
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานฝ่ายผลิต
1.ทำงานใน Line ผลิต สามารถผลิต Metal Sheet 2.มีทักษะทางด้านช่าง เช่น เชื่อม ซ่อมบำรุง และสามารถใช้เครื่องมือช่างได้ 3.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician
1.ปฏิบัติงาน ทดสอบตามที่ได้มอบหมายรับผิดชอบควบคุม 2.จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดการทดลอง 3.ส่งบันทึกผลทดสอบให้กับผู้จัดการด้านคุณภาพเพื่อตรวจสอบ 4.บำรุงรักษา เครื่องมือ/เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในศูนย์เพื่อให้ใช้งานครั้งต่อไปได้ง่าย 5.ให้คำแนะนำการจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน 6.ควบคุมการปฏิบัติการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนด
อัตรา 6
เงินเดือน N/A
Kruger Group (Thailand)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน