หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Jiaranai Entertainment Co., Ltd.


หางานJiaranai Entertainment Co., Ltd.

สมัครงานJiaranai Entertainment Co., Ltd.


งานJiaranai Entertainment Co., Ltd.


เลขานุการฝ่ายการตลาด
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฝ่ายการตลาด ในด้านเอกสาร นัดหมาย เวลาการประชุม ประสานงาน และอื่นๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Jiaranai Entertainment Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

admin
1.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 2.บริหารงานด้านเอกสาร 3.ติดตามงาน 4.งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Jiaranai Entertainment Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

บรรณาธิการ ข่าว/ล่าม
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ดูแลและเขียนเนื้อหาการสัมภาษณ์ 2. รับผิดชอบดูแลวางแผนงานของบรรณาธิการ ยึดหลักความสำคัญของงาน 3. จัดรวบรวมบทความทีเกี่ยวข้อง และจัดระเบียบ ตรวจทาน แก้ไข บทความและข้อมูล 4. ออกนอกสถานที่ไปสัมภาษณ์ ทำข่าว ทำกิจกรรม เขียนลงนิตยสาร 5. ร่วมมือกับฝ่ายกราฟฟิก 6. ตรวจสอบตัวอักษรบทความที่จะลงนิตยสาร ให้ถูกต้อง พร้อทั้งพัฒนาการออกแบบภในตัวเล่มให้สวยงามน่าอ่าน 7. รวบรวมเสียงตอบรับและความคิดเห็นจากผู้อ่าน 8. รับผิดชอบช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับนิตยสาร 9. ทำตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
Jiaranai Entertainment Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

บัญชี
1. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท ตามแบบแผนระบบมาตรฐานบัญชีระดับชาติ 2. บันทึกรายรับจากยอดจำหน่ายอย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรอย่างถูกต้อง 3. ทำการคำนวณเพื่อได้มาซึ่งผลการบริหารจัดการบัญชี พร้อมทั้งคำนวณภาษีที่จะนำส่ง และนำส่งภาษีตามเวลาที่กำหนด 4. คำนวณตัวเลขการแบ่งสรรผลกำไรอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านการเงิน 5. จดบันทึกภาระหนี้และลูกหนี้ และการชำระหนี้อย่างถูกต้องแม่นยำและตรงเวลา พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ จัดทำรายงานสถานะบัญชีรายเดือน 6. จัดทำแฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มและบิลใบเสร็จต่างๆ แยกประเภทและควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 7. การจดบันทึกรายรับรายจ่าย จะต้องตรงเวลา แม่นยำและละเอียดครบถ้วน โดยจดบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน บันทึกภาพรวมของบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทำการบันทึกไม่เกิน 3 วันในแต่ละครั้ง ห้ามทำรายการแจ้งก่อนมีการบันทึกยอดรายรับรายจ่ายจริง 8. ปฏิบัติตามระบบบัญชีการเงินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามระบบระเบียบการค้นหาข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบปัญหา ต้องแจ้งต่อหัวหน้างานอย่างทันท่วงที
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
Jiaranai Entertainment Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลงานเสนอขายพื้นที่หน้าโฆษณา และให้บริการทางการตลาดแก่ลูกค้า 2. ดูแลติดต่อลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทกลุ่มนิตยสารภาษาจีน/ นิตยสารการท่องเที่ยว 3. ดูแลเแผนกการขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
Jiaranai Entertainment Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน