หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


หางานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.

สมัครงานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


งานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


Sale Admin ( เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ) ประจำสาขาสมุทรปราการ และ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Supervisor (Molding หัวหน้างานฉีดขึ้นรูปโฟม)
- ควบคุมดูแล กระบวนการ Impregnation ,Molding Machine ,Drying Room ให้บุรรลุเป้าหมาย - การบริหารการผลิต ควบคุมการผลิต การฉีดขึ้นรูปชื้นโฟม ปรับปรุงวิธีการทำงาน - จัดทำรายงานสรุปปัญหา ของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ - ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician Utility
- ดูแลด้าน Utility Supply & Facility - ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่อง Boiler , Air Comp, Cooling Tower, Chiller - บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ - แก้ปัญหา รวมถึงการแจ้งผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานรับทราบ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 30 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสาขาสมุทรปราการ / สาขานวนคร
- ดำเนินการจัดหาและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - พัฒนาผู้ขายรายเดิมเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน - สรรหาผู้ขายรายใหม่ กำกับดูแลทีมงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา - เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000-25,000
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Design Section Head (หัวหน้าแผนกวิศวกรออกแบบ) นิคมอุตสาหกรรมนวนครปทุมธานี
Design Engineer for Manufacturing (เพศชาย) 1. วางแผนการทำงานในแผนก Product Engineering 2. ทำ KPI Report & Presentation ให้กับผู้บริหาร 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบหรือการผลิตแม่พิมพ์ 4. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิในการผลิตสินค้า 5. ออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้แทนขายร้องขอ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Costing Staff (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน)
1.จัดทำและบันทึกบัญชี 2.มีความรู้เรื่องบัญชีตุ้นทุน 3.วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุน 4.จัดทำรายงานข้อมูล ประจำวัน ประจำเดือน 5.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายการทรัพย์สิน 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 24 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Thermal Forming Supervisor (หัวหน้างานฉีดขึ้นรูปพลาสติก)
1. วางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่องสูญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 2. วางแผนควบคุมการการบริหารและในแผนก Thermal Forming ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ Technician 2 คน และ Operator กะละ 18 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร 5 เครื่อง และอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Warehouse Staff (พนักงานคลังสินค้า ) ประจำสาขาชลบุรี
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงวางแผนและกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท
อัตรา 2
เงินเดือน 11,500-15,000
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 18 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Engineer ประจำสาขาชลบุรี
- รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่า่งๆของลูกค้า - รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ New Model ( APQP ,PPAP ,MSA ) - ตรวจสอบ Supplier ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA STAFF (พนักงานประกันคุณภาพ) ประจำสาขาชลบุรี
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนเข้าสู้ขบวนการผลิต In-coming ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต In-process ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าOut-going ติดต่อประสานงานกับ Supplier เมื่อสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISo9001:2008 , Iso TS16949 , ISO14001:2008
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 13 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2023 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน