หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


หางานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.

สมัครงานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


งานEPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.


Thermal Forming Supervisor (หัวหน้างานฉีดขึ้นรูปพลาสติก)
1. วางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่องสูญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 2. วางแผนควบคุมการการบริหารและในแผนก Thermal Forming ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ Technician 2 คน และ Operator กะละ 18 คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร 5 เครื่อง และอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Engineer ประจำสาขาชลบุรี
- รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่า่งๆของลูกค้า - รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ New Model ( APQP ,PPAP ,MSA ) - ตรวจสอบ Supplier ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA STAFF (พนักงานประกันคุณภาพ) ประจำสาขาชลบุรี
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนเข้าสู้ขบวนการผลิต In-coming ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต In-process ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าOut-going ติดต่อประสานงานกับ Supplier เมื่อสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISo9001:2008 , Iso TS16949 , ISO14001:2008
อัตรา 3
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสาขาสมุทรปราการ / สาขานวนคร
- ดำเนินการจัดหาและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - พัฒนาผู้ขายรายเดิมเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน - สรรหาผู้ขายรายใหม่ กำกับดูแลทีมงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา - เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000-25,000
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Supervisor (Molding หัวหน้างานฉีดขึ้นรูปโฟม)
- ควบคุมดูแล กระบวนการ Impregnation ,Molding Machine ,Drying Room ให้บุรรลุเป้าหมาย - การบริหารการผลิต ควบคุมการผลิต การฉีดขึ้นรูปชื้นโฟม ปรับปรุงวิธีการทำงาน - จัดทำรายงานสรุปปัญหา ของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ - ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Design Section Head (หัวหน้าแผนกวิศวกรออกแบบ) นิคมอุตสาหกรรมนวนครปทุมธานี
Design Engineer for Manufacturing (เพศชาย) 1. วางแผนการทำงานในแผนก Product Engineering 2. ทำ KPI Report & Presentation ให้กับผู้บริหาร 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบหรือการผลิตแม่พิมพ์ 4. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิในการผลิตสินค้า 5. ออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้แทนขายร้องขอ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Admin ( เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ) ประจำสาขาสมุทรปราการ และ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Warehouse Staff (พนักงานคลังสินค้า ) ประจำสาขาชลบุรี
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงวางแผนและกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท
อัตรา 2
เงินเดือน 11,500-15,000
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Costing Staff (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน)
1.จัดทำและบันทึกบัญชี 2.มีความรู้เรื่องบัญชีตุ้นทุน 3.วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุน 4.จัดทำรายงานข้อมูล ประจำวัน ประจำเดือน 5.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายการทรัพย์สิน 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician Utility
- ดูแลด้าน Utility Supply & Facility - ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่อง Boiler , Air Comp, Cooling Tower, Chiller - บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ - แก้ปัญหา รวมถึงการแจ้งผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้หัวหน้างานรับทราบ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน