หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Syntec Construction Public Co.,Ltd.


หางานSyntec Construction Public Co.,Ltd.

สมัครงานSyntec Construction Public Co.,Ltd.


งานSyntec Construction Public Co.,Ltd.


Cost Engineer
- จัดทำ Progress Claim - ตรวจสอบปริมาณงานและราคา - จัดทำงาน เพิ่ม - ลด - ถอดแบบ จัดทำรายงานต่างๆ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Accounting Officer
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Draftsman
- ดูแลงานเขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Internal Audit Officer - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในทุกระบบงาน - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผนการตรวจสอบ Audit Program และ Working Paper - ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การดูแลรักษาทรัพย์สิน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลกับผู้เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Contract Engineer
- จัดทำและบริหารจัดการเอกสารสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Foreman
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - สามารถคิดปริมาณงานได้
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Admin - ธุรการสนาม
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเจ้าของ ตำรวจ กรุงเทพมหานคร ศุลกากร - ดูแล ให้คำแนะนำผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลกำหนดเวลา เลขานุการ เสมียน และฝ่ายรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน - จัดระบบการจัดแฟ้มข้อมูล - ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน - การบริหารการจ่ายเงินเดือน ดูแลด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน - ประสานงานกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคลของสำนักงานใหญ่
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Foreman M&E
- ตรวจสอบงาน ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ของผู้รับเหมางานระบบ ให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดประกอบแบบ
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Architect
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง - เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + OT
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

M&E Engineer
- ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร และงานปรับอากาศ - ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ตามแผนงานให้อยู่ใน Budget และควบคุมผู้รับเหมางานระบบ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Draftsman M&E
- เขียนแบบ งานระบบ - ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ - ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

M&E Co-ordinator
- วางแผนและติดตามการทำงานด้านงานระบบ - ประสานงานด้านงานระบบกับงานโครงสร้าง/สถาปัตยกรรม - เคลียร์แบบงานระบบ - ประชุมผู้รับเหมางานระบบและรายงานผลการประชุม
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการโครงการ
- จัดทำและดูแลระบบแฟ้มข้อมูลของหน่วยงาน - จัดพิมพ์หนังสือเข้าออกต่างๆและแจกจ่าย - ดูแลวัสดุเครื่องเขียน - ดูแลค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไป
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Site Engineer (จบใหม่)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน - ประสานงานหน้างานกับผู้รับเหมาช่วง - เคลียร์แบบก่อสร้างต่างๆ
อัตรา 16
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Office Engineer
จัดทำอนุมัติวัสดุโครงสร้าง จัดหาวัสดุเปรียบเทียบราคา ติดต่อ Sub-contract , Supplier เคลียร์แบบก่อสร้าง เอกสารต่างๆเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Surveyor
ดูแลระดับและแนวได้ถูกต้องแม่นยำ มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถประจำผู้บริหาร - ดูแลรักษาความสะอาดรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Business Development Division Manager
- ทำหน้าที่บริหาร พัฒนาและประสานงานด้านการออกแบบ งานก่อสร้างทั่วไป
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Storekeeper - ควบคุมพัสดุฯ
- ดูแลควบคุมระบบเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง - ติดต่อฝ่ายการค้า ผู้จัดจำหน่าย กำหนดเวลาจัดส่งพัสดุฯ - จัดทำระเบียบการเกี่ยวกับพัสดุ ตรวจสอบบันทึกการรับสินค้า - จัดทำรหัสรายการพัสดุฯ และดูแลการเก็บพัสดุฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + โอที
Syntec Construction Public Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน