หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

นครนายก


หางานนครนายก

สมัครงานนครนายก


งานนครนายก


บัญชี
งานที่เกี่ยวกับบัญชี การเงิน และทำประกันสังคม
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-18,000
บริษัท บีคราฟส์ จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 16 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย (Sale)
- ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าทั่วไป - วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย - ติดต่อประสานงานด้านการขาย - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบกระบวนการขาย จนถึงการติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
อัตรา 2
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย
- พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด - จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา 1
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายภายในประเทศ-ต่างจังหวัด
- ติดต่อพบปะลูกค้า ที่เป็นร้านค้าที่ต่างจังหวัด (สำหรับเซลเขตต่างจังหวัด) - ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอขายสินค้าที่เหมาะสมให้กับร้านค้า - ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ - วางแผนงานขาย และขยายตลาด - รับออเดอร์ เก็บเงินลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปพบลูกค้านอกสถานที่ได้
อัตรา 4
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท บีคราฟส์ จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineering Supervisor (เครื่องทำความเย็น, Utility & Wastewater treatment system)
ดูแลงานด้าน Utility - ระบบบำบัดน้ำเสิย - การผลิตน้ำประปา น้ำ RO น้ำ Soft - ระบบเครื่องทำความเย็น - งานบำรุงรักษาอาคาร
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ(T/R, ER & Welfare Supervisor)
1.Control over the labor business coordinating activities.Both internally and externally. 2.The welfare of staff and activities. 3.Other job assignment.
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร
- รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ไก่รุ่นและไก่ไข่ ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล - สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิตลูกสุกร และสุกรขุน
อัตรา 4
เงินเดือน 9,000 -12,000
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร 2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการตวรจสอบคุณภาพ 3.ฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad
- พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและสื่อสารการขายและการตลาดให้สอดคล้อง ในงบประมาณที่กำหนด - จัดผังองค์กรภายในส่วนงาน เพื่อดูแลยอดขายและการบริการให้กับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธุิภาพและได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงานให้เหมาะสมและได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกธุรการ (Admin Supervisor)
1. ควบคุมงานด้านความสะอาด 2. ควบคุมงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 3. ควบคุมโรงอาหาร 4. ควบคุมดูแลด้านงานประชาสัมพันธ์, งานต้อนรับ, ห้องประชุมและการให้บริการโทรศัพท์ 5. ควบคุมงานด้านรถยนต์บริการ 6. ควบคุมงานด้านซักรีด 7. ควบคุมการจัดการขยะในโรงงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Foreman ประจำโรงงานองครักษ์
1.ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนการทำงานของพนักงานในแผนก และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 3. ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก 4. ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน ่ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

สัตวแพทย์
- ควบคุมดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกรในฟาร์มที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ,วัควีน.เวชภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ภายในฟาร์ม - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานระดับต่างๆภายในฟาร์ม - รับผิดชอบระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า - ควบคุมดูลเรื่องการจัดการฟาร์มต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพของไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกร
อัตรา 2
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Laboratory Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
1. บริหารด้านวิชาการ(จุลชีววิทยา) ในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกให้ดำเนินไปตามระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการปฏิบัติงานภายในแผนก
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Operator (พนักงานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอ.องครักษ์)
1. ควบคุมการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ 2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทันทีที่เกิดปัญหา 5. ตรวจสอบเอกสาร รายงานการผลิตประจำวันให้ถูกต้อง 6. ประสานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องทำความเย็น, ช่างซ่อมบำรุงเครื่ืองจักร, ช่าง Boiler
1. P.M. (Preventive Maintenance , M/C ) 2. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น (Refrigeration system) 3. ควบคุมระบบ (Utility system, Air Compressor, Boiler) 4. ควบคุมระบบไฟฟ้า Control & ไฟฟ้ากำลัง
อัตรา 15
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineering Supervisor(PM&Project)(ประจำโรงงานองครักษ์)
- วางแผนบริหารจัดการ PM เครื่องจักรประจำวัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล - บริหารงาน Project ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน Supplier พร้อมทั้งเก็บแบบ Part ที่สั่งทำ - บริหารจัดการและติดตามงานซ่อมบำรุงต่างๆ(Job Card) - ควบคุมดูแลระบบ Fire Alarm ,Ammonia detector - ควบคุมดูแล Store & Spare part - ควบคุมดูแล ระบบแอร์ ภายใน Office ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่
- ติดตามคุณภาพลูกไก่ , ไก่รุ่น-ไก่ไข่ - ดูแลพร้อมแนะนำการเลี้ยงการจัดการไก่ไข่ทุกช่วงอายุได้เป็นอย่างดี - ดูแลและช่วยส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้ทางลูกค้าพันธุ์สัตว์ - ติดตามและดูแลจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Supervisor
- ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก - ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก - รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ - ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineering Supervisor (Line maintenance)(ประจำโรงงานองครักษ์)
1.วางแผนบริหารจัดการ Maintenance เครื่องจักรในสายการผลิต/อาคาร-บริเวณที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต 2.วางแผนบริหารจัดการงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchasing Officer
- ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในใบขอสั่งซื้อ (PR) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับ Supplier และยืนยันวันส่งมอบสินค้า - KPI เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - Update Data ของสินค้าที่ต้องจัดซื้อให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสื่อสารกับ Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับสินค้านั้น ๆ ถูกต้อง , ตรงเวลา และความต้องการของผู้ใช้ - Monthly Report to Manager
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการขององค์กร - จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคาระห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม - ดูแลทวนเอกสารการจ่ายเงินเดือน - ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กร - พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลควบคุมตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆธุรการ - ดำเนินการด้านงานโครงการต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor)
- Safety training and document control - New comer worker - Refresh training - Inhouse training control and coordinate - Subcontractor comer - Control accident follow up and corrective action case of accident document control and activity - Safety Committee follow up - Environment monitoring control and correct - Stack air emission - Chemical - Heat - Dust - Noise - Light - Fire evacuation plant and dormitory control and arranged - Fire protection check and correct - Safety patrol on monthly report - X-Ray follow up on the legal and OSL dosimeter control - Control fire equipment - Support safety function for all department - Control health check program follow up and corrdinate - Health annual check - New Employees health check - Change working area - Control PPE follow and Coordinate all department - Control for External training with safety law - First aid and Pregnant report - Safety board and safety sign update - Risk assessment control and update - Etc.
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor (Asia Market)
- ทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายขาย-เอเชียเกี่ยวกับวันกิจกรรมด้านการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์จากที่ได้รับมอบหมายลูกค้าในแถบเอเชีย - ความรับผิดชอบในการในการประชุมความความต้องการของลูกค้าการเดินทางทั้งหมดในการพัฒนาและการปรับปรุงของผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่และกระบวนการก่อนที่จะหรือตั้งอยู่ในระยะเวลาที่ระบุ, ปัญหาที่จำเพาะสำหรับเนื้อดิบ, ส่วนผสม, กระบวนการและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์เพิ่มผลผลิตและประหยัดค่าใช้จ่าย - ทำงานร่วมสกับกับการผลิตและทีมงาน QA ในการประกันคุณภาพที่ได้รับการรักษาและสังเกตตลอดเวลาระหว่างการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ติดต่อซัพพลายเออร์โดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมและองค์ประกอบและคุณสมบัติ - จัดเตรียมรายงานของการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของใหม่และการปรับปรุง - ทำงานร่วมกับบรรจุภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Operator ประจำโรงงานองครักษ์
1. ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 4. รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความสำคัญ 5. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Foreman Workshop ประจำโรงงานองครักษ์
1. งานซ่อม-สร้างทุกชนิด ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผนและ ควบคุมการทำงานให้สำเร็จ 3. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

สัตวแพทย์บริการ
- ดูแลและตรวจสอบในส่วนงานฟาร์มต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฟาร์มเพื่อทำการนำสรุปข้อมูลมาวิเคาะห์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์ม
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่ออายุเอกสารใบอนุญาติต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน นำส่งน้ำบาดาล ต่อภาษีรถยนต์พาหนะของบริษัท รับเรื่องจากแผนกต่างๆเพื่อดำเนินการทำเอกสารสำคัญ ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารประกอบคำขอ จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน ตรวจสอบสต๊อกเพื่อทำการขอซื้อ สรุปยอด รับเข้า เบิก คงเหลือ ของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้างานอนามัย (Hygiene Supervisor)
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต 2.จัดทำและดูแล Cleaning and Sanitation Program 3.จัดทำและดูแล Pest Control Program ประมาณการใช้, ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สิ้นเปลือง และสารเคมีของฝ่ายผลิต 4.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor(Europe)
-Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers. -Responsible in meeting all customer requirements in the development and improvement of new and existing products and processes before or within the specified time. -Issues specifications for raw meat, ingredients, process and product standards that ensure productivity and cost-savings benefits. -Responsible in the product commissioning of new products and technology transfer to Production and QA teams. -Works closely with Production and QA teams in ensuring that quality is maintained and observed at all times during actual operations. -Directly contacts suppliers on ingredients' availability and composition and specifications. -Provides costing reports of new and improved products to the R&D person in charge. -Works closely with the Packaging and Process Development in the development and -improvement of new and existing products.
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าครองชีพ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Technician
Mainly Responsible for the smooth running of computer systems and ensuring users get maximum benefits from them.Individual tasks vary depending on the size and structure of the Golden foods Siam Limited. - Installing and configuring computer hardware operating systems and applications. - Monitoring & Maintaining computer systems & network. - Troubleshooting system & network ploblem & diagnosing&solving hardware/software faults. etc
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์
1. วางแผนการผลิตและควบคุมงบประมาณการผลิต 2. บริหารการจัดการทั่วไป 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4. บริหารและจัดการทีมงาน 5. ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
อัตรา 2
เงินเดือน #N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำโรงงานองครักษ์
1.จัดทำรายงานแสดงต้นทุนขายของสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งคำนวณกำไรจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของสินค้าแต่ละชนิด (Costing Sheet) 2.จัดทำรายงานแสดงยอดขาย ต้นทุนขาย และกำไรก่อนหักภาษี ตามต้นทุนมาตราฐานในแต่ละชนิด (Weekly Sales report) 3.สรุปผลแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตราฐานในส่วนของวัตถุดิบทงตรง ค่าแรงทางตรง โสหุ้ยการผลิต 4.ปิดบัญชีประจำเดือนในส่วนของค่าใช้จ่ายบางชนิด ที่ต้องบันทึกบัญชี (accrual) 5.ดูแลการตรวจนับสินค้าคงคลัง ทั้งภายในโรงงาน และภายนอก
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer) ประจำโรงงานองครักษ์
1. ควบคุมดูแลงานนักการให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลการจัดการขยะภายในโรงงานและพื้นที่โรงขยะ 3. ควบคุมดูแลงานสวนและภูมิทัศน์ในโรงงาน 4. ควบคุมดูแลจัดการสิ่งปฏิกูล บ่อดักไขมันและท่อระบายน้ำในโรงงาน 5. ควบคุมดูแลงานกำจัดแมลง สัตว์รบกวนต่างๆในโรงงาน 6. ควบคุมดูแลงานซ่อมทั่วไปในส่วนงานธุรการ 7. ดูแลระบบแสงสว่าง อาคารสถานที่ และสภาพถนนภายในโรงงาน 8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง
1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง 2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ควบคุมและดูแลการใช้น้ำมันในงานขนส่ง 4.จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆของขนส่ง 5.แก้ใขปัญหาหน้างานในส่วนงานของขนส่ง 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน Nego
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานฝ่ายผลิต (Operator)
1 ควบคุมการผลิต 2 บริหารควบคุมพนักงานใน Line ผลิต 3 ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. สามารถทำงานเป็นกะได้
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R & D Supervisor (CE/UK)
1. Closely works with the Head of Sales on the activities related to products of assigned customers. 2. Responsible in meeting all customer requirements in the development and improvement of new and existing products and processes before or within the specified time. 3. Issues specifications for raw meat, ingredients, process and product standards that ensure productivity and cost-savings benefits. 4. Works closely with Production and QA teams in ensuring that quality is maintained and observed at all times during actual operations. 5. Directly contacts suppliers on ingredients' availability and composition and specifications. 6. Provides costing reports of new and improved products to the R&D person in charge. 7. Works closely with the Packaging and Process Development in the development and improvement of new and existing products.
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchasing Officer
1. ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในใบขอสั่งซื้อ (PR) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อออกใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับ Supplier และยืนยันวันส่งมอบสินค้า 2. KPI เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3. Update Data ของสินค้าที่ต้องจัดซื้อให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสื่อสารกับ Supplier 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับสินค้านั้น ๆ ถูกต้อง , ตรงเวลา และความต้องการของผู้ใช้ 5. Monthly Report to Manager
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA Operator)
1.ตรวจรับบรรจุภัณฑ์ และ Ingredient 2.ตรวจสอบการเตรียม Packing Stamping 3.ตรวจสอบการ Loading ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท 4.ดูแลและ รับผิดชอบพนักงานใต้บังคับบัญชา 5.รายงานข้อมูลและ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Supervisor
1 ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2 วางแผนการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในแผนก 3 ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 4 รายงานข้อมูลและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบความสำคัญ 5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 4
เงินเดือน 16,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่าง Boiler (Boiler Operator License)
1.ดูแลระบบ Boiler operator 2.ดูแลระบบ Air Compressor, Thermal oil boiler operator 3.ดูแลระบบ Water Supply 4. เข้ากะได้
อัตรา 2
เงินเดือน 9,500-12,000
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.Control spec productivity and yield achivement the target 2.Planning a presence in each point of division 3.Monitoring and troubleshooting in division 4.Summary and presentation to improve performance
อัตรา 2
เงินเดือน 16,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง
ไม่ระบุ
อัตรา 15
เงินเดือน 9,500-12,000
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอ.องครักษ์ จ.นครนายก)
1. PM (Preventive Maintenance, M/C) 2. Solution Problem & Repair M/C 3. Supporting Production
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000-9,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Operator
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Inspector 2. จัดเตรียมจำนวน Inspector แต่ละจุดงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3. ฝึกอบรมพนักงาน Inspector ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน 9,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้างานแผนกอนามัย (Hygiene Supervisor)
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต 2.จัดทำและดูแล Cleaning and Sanitation Program 3.จัดทำและดูแล Pest Control Program ประมาณการใช้, ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สิ้นเปลือง และสารเคมีของฝ่ายผลิต 4.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน 16,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QA Supervisor (ประจำองครักษ์ จ.นครนายก)
1.ดูแลและควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต รวมทั้งสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 2.ดูแลและตรวจสอบ รวมทั้งทวนสอบจุด CCP ต่างๆ 3.ดูแล GMP ในไลน์ผลิต 4.Training ผู้ใต้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาๆ
อัตรา 2
เงินเดือน 16,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

OD Supervisor (Organization Development)
1 การจัดการงานบริหารการฝึกอบรม เช่นการประสานงานกับผู้ให้บริการการฝึกอบรม ทั้งภายนอกและภายใน 2.การจัดการด้านบัญชี เตรียมการชำระเงิน, เช็ค สำหรับการฝึกอบรม 3. การจัดการฐานข้อมูลสำหรับบันทึกการฝึกอบรม 4.จัดเตรียมเอกสารส่งไปยังการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและจำนวนผู้รับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Myanmar Training Officer (ภาษาพม่า)
1.To Support Training 2.Gethering trining information 3.Coordinate within plant / translator 4.Service and support as Public relation 5.Support for administrative functions
อัตรา 1
เงินเดือน 11,500-12,000
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D Supervisor (Asia Product Development Supervisor)
1. Closely works with the Head of Sales-Asia on the activities related to products of assigned Asia customers. 2. Responsible in meeting all customer requirements in the development and improvement of new and existing products and processes before or within the specified time. 3. Issues specifications for raw meat, ingredients, process and product standards that ensure productivity and cost-savings benefits. 4. Works closely with Production and QA teams in ensuring that quality is maintained and observed at all times during actual operations. 5. Directly contacts suppliers on ingredients' availability and composition and specifications. 6.Provides costing reports of new and improved products to the R&D person in charge. 7.Works closely with the Packaging and Process Development in the development and improvement of new and existing products
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

R&D/Product Development Supervisor (Export Market)
1.Cost estimation based on a Sale or customer request 2.Issues specifications for raw meat, Ingredients, process and product standads 3.Supervision of employees in R & D department to meet the required standards 4.Coordination and consultation with various departments in matters related to the specifications of the product. 5.SAP System
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Recruitment Manager
1. Develop and execute recruiting plans of monthly employee 2. Manage Job vacancy by searching and screening the potential candidates. 3. Conduct regular follow-up with managers to determine the effectiveness of recruiting plan and implementation. 4. Research and recommend new sources for potential candidate. 5. Develop a pool of qualified candidates in advance of need. 6. Build networks to find qualified and potential candidates. 7. Update Organization chart and Job Description for monthly employee. 8. Update all related recruitment reports and develop related recruitment form. 9. Act as Recruitment Team Leader and manage Recruitment Team to achieve target. 10. Perform other jobs as Recruitment assignment
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Store Packaging Supervisor
1.ควบคุมการทำงานในส่วนงาน Store Packaging ให้เป็นไปตามระบบรับ-จ่าย-จัดเก็บทั้งหมด 2.ควบคุมเรื่อง Stock ของ Packaging ทั้งหมด เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต 3.ควบคุมพนักงานในส่วนงาน Store Packaging ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
อัตรา 1
เงินเดือน 16,500
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
จังหวัด นครนายก
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน