หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

ลพบุรี


หางานลพบุรี

สมัครงานลพบุรี


งานลพบุรี


วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)
งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน - การจัดการด้านอะไหล่สำรอง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 16 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต 2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบหลังการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัตถุดิบคงเหลือจากการชั่งให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถสอบกลับได้ 4. ตรวจสอบบันทึกเอกสารการทำงาน การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเตรียมวัตถุดิบ 5. ตรวจสอบการจัดส่งวัตถุดิบที่ผ่านการชั่ง เข้าแต่ละ Line การผลิต ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 6. ควบคุมให้พนักงานในหน่วยงานปฎิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพที่โรงงานเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ 7. ให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฎิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 8. ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารงานต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นมา 9. ตรวจสอบ และควบคุม Material Inventory Stock หลังการเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้อง แม่นยำ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำฟาร์มไก่)
1. งานสรรหาว่าจ้าง - ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้นการทำสัญญาจ้างงาน ประสานงานกับต้นสังกัด 2. งานพัฒนาและฝึกอบรม - จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้พนักงาน - ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประเมินผลการฝึกอบรม และทำรายงานการฝึกอบรม - สามารถเป็น Trainer ได้บางหลักสูตร เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ 3. การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน - จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้พนักงานปฏิบัติการและนักศึกษาฝึกงาน - รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปการจ่ายค่าตอบแทน 4. พนักงานสัมพันธ์ - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในการรับพนักงาน (Staff) ใหม่ - ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ให้พนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น แรงงานจังหวัด - สื่อสารและควบคุมระเบียบข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม - ร่วมสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web Designer ( สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี )
- ออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์ตามแนวคิดที่ต้องการของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต - ส่งมอบผลงานการออกอบบด้วยไฟล์ .psd ให้เว็ปโปรแกรมเมอร์ - ทำงานร่วมกับเว็ป โปรแกรมเมอร์ เพือร่วมกันพัฒนาเว็ปไซต์ของสำนักวิศวกรรมเพิ่มผลผลิต - ร่วมทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนสามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

จป.วิชาชีพ
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้า
ไม่ระบุ
อัตรา 4
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรโยธา (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ดูแลและปรับปรุงงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2.ตรวจสอบดูแลงานซ่อม สร้าง อาคาร และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ 3.ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น WCM, TQM 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

General Affairs Supervisor (Lopburi)
- ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่, ภูมิทัศน์ภายในโรงงาน - วางระบบการรักษาความปลอดภัย การเข้า-ออก, CCTV ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแลงานรักษาความสะอาด, แม่บ้าน - ดูแลการรับส่งเอกสาร, งานรถธุรการ, งานต้อนรับ, ระบบโทรศัพท์ - ดูแลการติดต่อประสานงานกับราชการ, ใบขออนุญาตต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์-ศุกร์
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการเขตขายล่วงหน้า (สาขานครปฐม)
- บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพนักงานขายล่วงหน้า เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้า ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายล่วงหน้าจากรายงานกิจกรรมประจำวันหรือรายสัปดาห์ของพนักงานขายล่วงหน้า - เยี่ยมร้านค้าทั่วไป ติดตามดูการปฏิบัติงานของพนักงานขายล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลงานให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้า โดยการใช้โครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ช่วยขาย และวัสดุโฆษณาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
ThaiNamthip Limited
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าส่วนวิศวกรไฟฟ้า / เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า (สายธุรกิจไก่)
- งานซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( สายธุรกิจไก่ )
- ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทดลองแต่ละผลิตภัณฑ์ใ้ห้ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Electrical Operation
ดูแลซ่อมบำรุง และ monitoring แผงโซลาร์
อัตรา 4
เงินเดือน 11,000 - 13,000
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดสวน ( ประจำลพบุรี )
- ควบคุมดูแลงานสวน - ควบคุมดูแล ตกแต่งสวน - งานอื่นๆที่ำได้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และบุคลากร 2. ควบคุมการเบิก การรับ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิต 3. จัดทำเอกสารการเบิก การรับ วัตถุดิล และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 4. ควบคุมกระบวนการ Repack ให้ถูกต้องตามลำดับ และถูกต้องตามปริมาณการผลิต 5. จัดทำเอกสารการผลิต ในเรื่องของ ปริมาณวัตถุดิบ Lot. No. ที่ใช้ในการผลิต เวลาในการบรรจุ จำนวนคนที่ใช้ ให้ถูกต้อง 6. ควบคุมให้มีการทำความสะอาดสายการผลิตประจำวันให้ได้ตามมาตรฐานสากล 7. ดำเนินการเรื่อง Self Maintenance ของเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 8. ดำเนินงาน ตามระบบ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง 9. ควบคุม อบรม และพัฒนา พนักงานปฎิบัติการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานอย่างถูกต้อง มีระเบียบวินัย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร/หัวหน้าส่วน พัฒนาระบบวิศวกรรม (สายธุรกิจไก่)
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรใน Line Production 2.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม Product 3.วางแผน Preventive maintenance เครื่องจักรใน Line ผลิต 4.ควบคุมดูแล วิเคราะห์ Break down time ของแผนก
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างยนต์-Farm Complex (สายธุรกิจไก่)
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆภายในฟาร์มและโรงฟัก 2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อุปกรณ์และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุง 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร/ช่างเทคนิคอาวุโส (สายธุรกิจไก่)
1.จัดทำ ทบทวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ชี้บ่ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแลและวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานระบบ Refrigeration & Glycol , Air Conditionl , Ventilation , Air Compressor ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานระบบ 3.ควบคุมดูแลให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกับช่างเทคนิคงานระบบ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Process Engineer (Lopburi Plant)
• Male or Female age 22 - 35 years old. • Bachelor's Degree of Engineering in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Control Engineeing. • At lease 1 - 3 years up experience in Production Process, New Product or related. • Strong in Leadership skill. • Good interpersonal skill and communication skill. • Good command of English and computer literacy. • Knowledge in Process Engineer function. • Able to work upcountry (Lopburi) (14.800588,100.911634) • Five - day work week. (Have Housing and Upcountry allowance) Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Exam, Dentist and Hospitality Allowance, etc. Interested person should apply directly to [email protected], stating full detailed qualifications, together with the current package and expected remuneration. Only short-listed candidates whose qualifications matched our requirements will be contacted.
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web Programmer (สัญญาจ้าง 6 เดือน - ประจำสำนักงานลพบุรี)
- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็ปไซต์ โดยใช้หลัก MVC ( Model View Controller ) - ออกแบบฐานข้อมูลด้วย Mysql,SQL Server -ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมจนสามารถใช้งานเว็ปไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจสุกร - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับข้อร้องเรียนลูกค้าและแนวทางการแก้ไข,ติดตาม เพื่อส่งกลับลูกค้า ( Custormer complain ) - ควบคุมและบริหารงานด้านคุณภาพของส่วนงานที่รับผิดชอบ GMP,HACCP,ISO,OHSAS,Food Safety - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าหน่วย QA
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการแปลง
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.จัดทำเอกสารเบิกจ่าย 3.จัดทำ Stock สินค้า วัตถุดิบ ฯลฯ 4.พิมพ์หนังสือ เอกสารขออนุมัติ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถบรรทุก (สายธุรกิจสุกร)
- ขับรถขนส่งสุกร - ดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสุกร - ดูแลรับผิดชอบสินค้าตามข้อกำหนดของบริษัทฯ - จดบันทึกข้อมูลต่างๆรวมทั้งการรับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Safety Officer (Lopburi)
Qualifications: • Bachelor's Degree or Master's Degree in Occupational Health and Safety or related field. • 0-3 years of experience in safety function in industrial plant such as Fire alarm system, Work permit, Safety promotion activity. • Good command of both written and spoken English. • Computer literate. • Energetic, hard-working and self-responsible. • Able to work upcountry (Lopburi) (14.800588,100.911634) (Have Housing and Upcountry allowance) Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Exam, Dentist and Hospitality Allowance, etc. Interested person should apply directly to [email protected], stating full detailed qualifications, together with the current package and expected remuneration. Only short-listed candidates whose qualifications matched our requirements will be contacted.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบน้ำ (สายธุรกิจไก่)
- วางแผนบำรุงรักษาระบบสูบน้ำบาดาลและระบบส่งน้ำ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบส่งน้ำดี (Soft water) - งานพัฒนาเครื่องจักรและระบบอะไหล่สำรอง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง / ช่างธุรการ (ก่อสร้าง) ประจำโรงงานลพบุรี
ช่างซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างธุรการ - ดูแลงานซ่อมสร้าง - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Warehouse Supervisor (Lopburi Plant)
- Responsible for warehouse and logistic operations. - Maintaining of control transactions, stock receiving and finished goods stock. - Ensure stock accuracy at all time, thorough effective cycle counting and stock checking.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร IE (ประจำฟาร์มไก่)
1.ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้คำปรึกษาในงานด้าน WCM (5S,QCC, KSS, QOL, TPM) 2.รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลสำเร็จของ WCM ของฟาร์ม-โรงฟัก 3.เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกในเพื่อนำเสนอผลงาน, การขอการรับรอง หรือการรับของรางวัลฯ เป็นต้น
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่)
- วางแผนและออกแบบการสั่งสร้างชิ้นงาน - การจัดการซ่อมสร้างตามกำหนดการ - การจัดการ Spare parh - ประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างงานให้กับหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สังกัด : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด สถานที่ทำงาน : โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12 เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ / 08.00 - 17.00 | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ | วัตถุประสงค์ของงาน : ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ตามวิธีการและมาตรที่กำหนดภายใต้กฏการทดสอบนานาชาติ หน้าที่และความรับผิดชอบ - สุ่มและตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างอย่างวัตถุดิบ สินค้าเมล็ดพันธุ์ และวัสดุการผลิตในขบวนการผลิตโรงงานปรับสภาพตลอดจนในคลังสินค้า - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในระยะเวลาการจัดเก็บ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ - ดูแลรักษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฎิบัติการให้พร้อมใช้และเป็นมาตรฐาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพัฒนาและวางแผนงานวิศวกรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)
- รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและชุมชนรอบบริเวณโรงงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของโรงงาน - รับผิดชอบงานการตรวจติดตามผลสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Environmental Officer (Lopburi Plant)
• Male / Female age between 25-30 years old. • Bachelor’s degree in Environmental Engineering, Environmental Science or any related field. • Pass for Environmental controller certificates manufacturing waste handling, air pollution and waste water from DIW will be advantage. • Able to work upcountry (Lopburi) (14.800588,100.911634) • Five - day work week. (Have Housing and Upcountry allowance) Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, Annual Physical Exam, Dentist and Hospitality Allowance, etc. Interested person should apply directly to [email protected], stating full detailed qualifications, together with the current package and expected remuneration. Only short-listed candidates whose qualifications matched our requirements will be contacted.
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Mahaphant Fibre-Cement PCL.
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )
- ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรโยธา
ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ธุรการบริการ (ลพบุรี)
รับความต้องการลูกค้า ประสานงานในแผนก จัดตารางงานประจำวัน งานเลขานุการ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. บริหารจัดการ การขนถ่ายสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งทางตู้ คอนเทนเนอร์ และเรือ เพื่อเข้าโกดัง และจากโกดังเข้าโรงงาน 2. ตรวจเช็คสินค้า ทั้งด้านจำนวน และคุณภาพ รวมถึงกระสอบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า 3. บริหารจัดการรถขนส่งที่เข้ามารับสินค้า เช่น ตรวจเช็คทะเบียนรถ / สภาพความพร้อมของรถ (พื้น ผ้าใบ) / ออกเอกสารใบชั่งและใบผ่าน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Document Control Officer
• Oversee and handle registration of documentation request • Conduct document list and keep all manuscripts of quality and other management systems in order for easing inspection and usage • Review and examine amended document in ensuring accuracy in line with DAR prior to submission • Register external document reference and handle all external accounting document references and arrange copies for relevant team
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineering Manager (Lopburi Animal Feed Factory)
• Supervise repair and maintenance of Machine, Production Equipment and Factory’s facilities • Monitor overall Spare Part System with factory in ensuring compliance with the objective • Support the standard of quality management system and production improvement to ensure the maximum of productivity
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ , ช่วงล่าง
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Human Resources Manager
1. As business partner with Line Management Team, delivers effective services in Human Resources and general support to align with the business goal and direction. 2. Performs full spectrum in Human Resources Development in policy deployment and implementing HR strategies, interventions and programs to enhance employee’s capability at all level to high performance culture. 3. Ensures recruiting strategies, tools & methodologies, active system and processes are implemented through best-fit manpower policy. 4. Provides advice, coaching and building effective working relations with management and employees to ensure they are well aligned with business delivery. 5. Leads initiatives and employee activities to encourage all employee’s awareness in all internal and external Quality Management System ; BQM, ISO9001, ISO14001, IFS, BRC and etc. 6. Liaises with the Government in whatsoever form of recruitment and development documentation and requirement handling.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Control and Maintenance Department Manager
- Undertake management of engineering operation e.g. well water/ wastewater treatment, GAS system and Public Utilities - Lay down machine maintenance plan (Daily/ Monthly/ Yearly basis)
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน)
1. ควบคุมงานติดตั้ง ปรับปรุง สร้างระบบการซ่อมบำรุง ให้เป็นไป ตามหลักGMP HACCP และ Food Safety 2. ซ่อมบำรุง รื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์และจัดเตรียมอะไหล่ใน งานซ่อมบำรุง 3. ซ่อมบำรุงไฟฟ้า / อุปกรณ์การสื่อสาร 4. ควบคุมและซ่อมบำรุงน้ำเสีย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineer (Plant)
• To adjust and develop the products (Kaizen) by designing a new production process that functions with efficiency • To analyze the production to divide the Bottle Neck To be in charge of the subordinates and be in control of the whole process of work • To be able to coordinate with other lines of work • To take care of the quality standard paperwork • To follow up assignments from the person in charge
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานบัญชี
ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลด้านสรรหาและงานทะเบียน สามารถทำด้านฝึกอบรมได้ มีความมั่นใจในตัวเอง และสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นได้ดี
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 -14,000
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Personal & Administrative Officer (Farm)
• Demonstrable ability to improve and streamline personnel and admin operations • Demonstrable ability to handle all documentation and information tasks assigned • Good coordination ability • Ability to conduct activity and demonstrate leadership skill in effective manner • Knowledge on labor and labor relations law • Other ad hoc assignments
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales (สาขาลพบุรี)
ออกไปหาลูกค้าและนำเสนอสินค้านอกสถานที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า สามารถขับรถ 6 ล้อและมีใบขับขี่ประเภท 2
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Assurance Manager
• รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ วัตถุดิบ พัสดุบรรจุ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และการตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ประเมินความ คงสภาพของผลิตภัณฑ์ • ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001, ISO18000, GMP, HACCP, ISO 17025 และข้อกำหนดต่างให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย • ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น TQM หรืออื่นๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Lab Division Manager
• Management, Regulators to provide testing services to customers both inside and outside under standard laboratory quality systems to test results are Accurate and fast, As well as efficient and optimized for the organization • Budget management by The plan and operation costs to reduce production costs or increase capacity • Development of operational convenience, Quickly and appropriately • Quality management policy, Monitoring systems and quality requirements
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Financial Officer
- Responsible for factory financial - Responsible for petty cash and monitor materials withdrawal - Good coordination skill with other sections - Computer literacy, internet skill, and arrange quality system documents - Other duties as assigned
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Raw Material Survey Officer
1. Scrutinize and analyze raw-material market for domestic and neighborhood countries (Laos, Vietnam and Cambodia) 2. Undertake data analysis and report to executive team
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Production Development Manager
• To coordinate with any related department to develop working system in order to increase efficiency • To inspect and maintain the production development system • To support any related system and to provide information and coaching for the staff
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineer
• Develop Engineering operation system based on BEM Project of Betagro's General Engineering Office • Improve efficiency of maintenance operation e.g. Maintenance Operation Planning and Spare-part Management • Set criteria of MTTR, MTBF efficiency assessment and develop technique and maintenance tool in systematic manner • Reinforce factory's production increment by developing machines • Engineering-based program skill e.g. AUTOCAD , 3D , ARENA • Background knowledge on engineering operation system development and production increment e.g. TPM , MTTR , MTBF and OEE • Good command of English
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Manager (Fattener Swine Project)
• To manage the swine farm to meet company’s goal
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Control Manager
• As a quality controller, serves the strategic business unit in quality managing and controlling of animal health production • Controls and monitors quality throughout process line of packaging, processing line and finished good • Contributes to effective analysis methodology of HPLC, TLC and AA including application of quality development to achieve the policy and standard • Foster overall activities of quality control at the plant in Lopburi province
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Resort Manager
• As a key leader, serves the corporate in overall management for the business unit of real estate, accommodation and Pasak Hillside Resort at Lopburi Province. • Maintains an effective operation in annual planning, budgeting to ensure the efficiency of resource utilization including daily management to ensure that all the objectives are in line with the business objectives. • Promote internal and external activities such as marketing events, sales promotion and all such that will enhance the potentiality of the services to the prospective clients. • Fosters teamwork in performance development
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Assurance Manager
• Monitors organization’s performance on quality management by measuring against the target indicators and company’s bottom line of profitability. • Fosters employee’s performance in quality management and activities throughout organization to achieve quality standard at all the time. • Coaches/Advises tools and methodologies on implementation the quality management system. • Liaises with cross-functional teams to ensure that the quality system i.e., GMP & HACCP, QMS, ACP, ISO and specific requirements including Continuous Improvement Program is maintained appropriately. • Keeps track of updating quality standard and new compliance for both national and international movement. • Ensures that all working procedures are complied with national and international standards and legislation. • Provides training and development tools and techniques to encourage employee’s mindset that they are able to perform highly effort in the quality way of work. • Receives the customer visit’s trip and liaises with their auditors to assure the execution of compliance with their requirements and specifications
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ Big C ลพบุรี
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ - บริการหลังการขายแก่ลูกค้าค้าซื้อสินค้า - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า - จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย (สาขาลพบุรี)
- ทำหน้าที่เป็น sale ขายรถ -ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของรถ -ออกไปหาลูกค้าและนำเสนอสินค้านอกสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Control Officer
• Responsibility about the quality of products in production Line. • Liaise and resolve issues in a responsible job. • Manage the document, organized in the quality process and other Projects • Work as commander assigned.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Administrative Officer (Plant)
• Responsible for sales documents. • Responsibility to receipt (Invoice) document debt Reduction - Debt added. • Create an animal bones move and documents Daily, Weekly, Monthly reports • Coordination with other agencies • Computers, internet literacy and quality system documentation • Work as commander assigned.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Electrical Engineering Supervisor
• Responsible for factory’s electrical system, internal and external lighting system, emergency light system, Fire Alarm System, Air Condition System and Ventilation System. • Create Preventive Maintenance and implement as the plan. • Able to manage the assigned project. • Able to train and support and encourage subordinates to be self-developed.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Officer (Poultry Factory)
1. Control production and machine operation in ensuring productiveness, quality standard and timeframe compliance 2. Requisite manpower and assignment delegation in compliance with production plan 3. Control operation, coach and troubleshoot problem for responsible staff
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Assurance Officer
• Control product quality and production procedure in GMP and customers' specification compliance • Arrange Mock Recall for audit service and ensure promptness of relevant document • Coordinate with relevant team involving customers' cliam and participate meeting for problem diagnosis and proactive solution • Summarize prodution data to set-up E-Traceability
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาลพบุรี)
วางแผนการตลาด,การขาย,ดูแลทีม Sales
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าห้องอาหาร
ดูแลความเรียบร้อยของอาหาร ห้องครัว ทั้งในเรื่องของ อัตรากำลังคน การมอบหมายงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ปรับปรุงสูตร อาหาร จัดทำงบประมาณประจำปี คำนวณต้นทุนอาหาร ฝึกอบรมให้ความ รู้แก่พนักงาน อาทิ การบริการ เป็นต้น
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานสำนักงาน
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Sales Department Manager
Target sales, Planning and market analysis to the situation to Plan promotional goals Target sales management team for advice and sales team to develop sales goals and customer satisfaction result
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการสาขา
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย/นโยบายด้านระบบงานและบุคลากรที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.กำกับดูแลการดำเนินงานของสาขาย่อยให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย รายรับ-รายจ่าย กำไร และส่วนแบ่งการตลาด 3.กำกับดูแลหรือประสานงานให้บริการ ซ่อมแซม/บำรุงรักษา จัดส่ง และอะไหล่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเกิดประโยชน์สูงสุด 4.ดำเนินกิจกรรมการตลาดในพี้นที่รับผิดชอบสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและศักยภาพของพื้นที่
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchasing Officer (Plant)
• Requisite materials, equipments for solvents and chemicals production in ensuring quality and specification requirement • Procure product source, contact and select suppliers including new reserves for comparison • Summarize requisition report and suppler evaluation
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Safety Health & Environmental Officer
• To plan and follow up safety and environment plans • To collect and analyze data and statistics, then write a report on the safety and environment of the workplace • To investigate the cases of accident, injury, illness, or annoyance caused by the workplace, then write a report on the case with solutions • To observe the legality, rules and regulations and standards of the safety and environment of the workplace • To be a consultant and advisor on safety and environment of the workplace • To support the activities concerning safety and environment of the workplace To coordinate with other related departments, including those in and outside Betagro Group, on safety and environment of the workplace
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Customer Relation Officer
• To be center for Factory Information Provider • Warm welcome and take care customers and visitors from Internal visitor and External Agencies e.g. customers, government and local agencies, education institutions for visiting factory • Arrange and keep updating promotion tools and develop P.R approach
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Training Officer
- สามารถวางแผนฝึกอบรมประจำปี และสำรวจความต้องการในการอบรม - ดูแลประสานงานดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก - ดูแลการจัดเตรียมรับรองลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก - ดูแลงานประชาสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี - งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลพบุรี)
บัญชี และงานเอกสาร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้แทนขายในพื้นที่
• สร้างยอดขาย โดยการติดต่อลูกค้าเดิม และใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อมาใช้บริการ ป่าสัก ฮิลไซด์ รีสอร์ท • จัดทำรายงานขายประจำวัน
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ธุรการเอกสารฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
บันทึกข้อมูลเอกสาร จัดทำรายงานต่างๆ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติงานประจำโรงงาน
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Maintenance Engineer (Chiller)
• Analyzes and plans for annual Preventive Maintenance to cope with external quality standard • Complies and analyzes problem in the area of maintenance handling to company with Quality System (ISO , GMP , HACCCP etc.) • Install and mobilization machine. • Foster teamwork in self learning and continuous development meet to achieve performance target.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Quality Control Officer (Poultry Integration)
1. Controlling and monitoring the quality of products and production processes to comply with the terms of the quality system. 2. Plans to monitor contamination and sample collection to send the test microorganism. 3. Review and evaluate the risks that may arise in the process to study measures to prevent and change.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Swine Technical Support
• Coordinate and requisite farmers to participate Swine Fattening Project • Undertake Swine Fattening Project
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
เครือเบทาโกร
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-ปฏิบัติงานสรรหาบุคคลากร -สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้น และดำเนินการบรรจุ -สนับสนุนการจัดทำแผนอบรม / พัฒนาบุคคลากร และจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนออนุมัติ และดำเนินการตามนั้น -สนับสนุนระบบประเมินผลปฏิบัติงานในด้านเอกสาร ประมวลผลประเมิน จัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และร่วมวิเคราะห์ผลเสนอผู้เกี่ยวข้อง -สนับสนุนการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตามงบประมาณที่กำหนด -จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงาน -บริหารกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคคลากรในสำนักใหญ่และทุกสาขา
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ธุรการขาย (สาขาลพบุรี)
ประสานงานขาย,โทรติดต่อลูกค้า,ออกเอกสารการขาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน