หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


หางานบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สมัครงานบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


งานบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (เชียงราย)
1. เจรจาต่อรอง และนัดหมายการชำระค่างวดรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ติดตามยึดรถในกรณีที่ลูกค้าขาดชำระค่างวดตามกำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงราย
วันที่ 20 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝึกหัดสินเชื่อและพัฒนาตลาด ( ภาคกลางและปริมณฑล , ตะวันออก , ตะวันตก )
-ศึกษาธุรกิจของลูกค้าและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอ--บริการสินเชื่อที่เหมาะสม ออกเยี่ยมตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของบริษัท -เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้า -จัดทำรายงานการขออนุมัติสินเชื่อ - ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูก-ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประ-สงค์ในการอนุมัติสินเชื่อ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 19 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ ( สำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้า ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล NCB สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากที่บ้านและที่ทำงาน - เพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่จะขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมนำเสนอรายงานผลวิเคราะห์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 16 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ( สำนักงานใหญ่ )
1.Coordinate with Marketing Department for cases amount >3 MB. 2.Analyzing the applicant's credit standing in part of financial status and trading reference 3.To support marketing planning by using "Online Analytical Tools (OLAP)" 4.Being recorder in Credit Committee Meeting 5.Searching customer's information in "Business On-Line" to support Marketing Department 6.Doing special project about credit control assigned by supervisor
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด (ประจำ จ.ขอนแก่น, ระยอง, สมุทรสาคร, อยุธยา )
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินเชื่อต่างๆของบริษัท 2.เจรจาเบื้องต้นในเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าต้องการใช้ 3.เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญของลูกค้าสำหรับทำรายงานขออนุมัติสินเชื่อ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแฟคตอริ่ง
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญ ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล transactionต่างๅ 2.รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 3.ประสานงานทั้งกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR Officer
1.ตรวจข้อมูล Time Attendance สรุปเวลาทำงานของพนักงาน 2.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 3.จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 3 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Programmer ( Delphi,VB.Net,ASP.Net ) ( สำนักงานใหญ่ )
ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลระบบการเช่าซื้อของบริษัทฯ ในส่วนงานการตลาดเช่าซื้อ ระบบปฏิบัติการสินเชื่อ ระบบงานบริการลูกค้า ระบบบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงาน (Recruitment Officer)
1. ดูแลระบบการสรรหาพนักงานภายในองค์กร 2. ลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. ค้นหาใบสมัครที่เหมาะสมส่งให้ต้นสังกัดพิจารณา 4. ประสานงานในกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด 5. สัมภาษณ์งานในตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 6. ดูแลการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 7. ออกบูทรับสมัครงาน 8. จัดทำเอกสารในการสัมภาษณ์งาน 9. จัดทำรายงานประจำเดือนในส่วนการสรรหาพนักงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 23 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Tele-Marketing
ให้บริการข้อมูล ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินเชื่อแก่กค้าทางโทรศัพท์ ไม่ต้องออกตลาด ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ (มีรายชื่อลูกค้าให้โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท)
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 19 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Human Resource Application Programmer
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 18 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานธุรการ
- บันทึกข้อมูลต่างๆเก็บในรูปแบบของโปแกรม Excel - จัดการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 16 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
ดูแลเอกสารของฝ่ายงานต้นสังกัด ประสานงานภายในและภายนอก
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 16 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Delphi Programmer
Develop software application by using Delphi
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 14 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อ (รถเก่า)
-จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ -วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น -จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ -สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 13 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาระยอง)
1.บริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ • กำหนดเป้าหมายของงานแต่ละประเภท • วางแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ • ประเมินผล หาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง 2.บริหารจัดการส่วนบุคลากรของสาขา • มอบหมายงานให้พนักงานให้ชัดเจน • ส่งเสริมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการทำงาน • ติดตาม ประเมินผล, แก้ไข ปรับปรุงการทำงาน • ช่วยฝ่ายบุคคลจัดหาพนักงานเข้าทำงานใหม่ โดยช่วย กลั่นกรองคุณภาพในเบื้องต้น • สร้างสภาพแวดล้อม, บรรยากาศ ในการทำงานที่ดี 3.ดูแลสำนักงานสาขาระยอง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
วันที่ 10 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ/Verify Officer
-ตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าที่มาขอใช้สินเชื่อกับบริษัท -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆที่ของลูกค้า -ตรวจสอบข้อมูลด้านอื่นๆของลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละราย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 9 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Database Administator
ดูแลฐานข้อมูลของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 7 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
- Prepare payment Voucher and W/T, Receipt Voucher and Journal Voucher - Key Voucher into G/L - Reconcile withholding tax ภงด.1, 2, 3, 1ก, 2ก และบัญชีพิเศษ - Details of financial statement - Financial statement, Monthly Performance, Financial Highlights and Analysis variance of financial statement etc.
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 5 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบสินเชื่อ (ประจำสาขาระยอง)
1.ตรวจเช็คข้อมูลกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทกำหนดรวมถึงแจ้งข้อมูลให้กับแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 2. จัดทำรายงานส่งแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่เก็บเงินประกันภัย
โทรศัพท์ติดตามทวงถามค่าเบี้ยประกันภัย ให้ลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันภัย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 2 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประจำสาขาสมุทรสาคร
-หาลูกค้าและขยายฐานลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์ด้านความเสี่ยงต่างๆ และความน่าเชื่อถือของลูกค้า -สร้างความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มี.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web-Based Application Programmer
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 29 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Mobile Application Programmer
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 29 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
- ให้บริการลูกค้าในความรับผิดชอบ ชี้แจงข้อมูล ระเบียบการชำระ การค้างชำระ การเสียค่าปรับกรณีชำระล่าช้า - ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างทุกประเภท เช่นค่างวดผ่อนรถยนต์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพรบ. ค่าภาษีแผ่นป้ายทะเบียน และอื่นๆ - ติดตามรายการเงินโอนแยกรายการให้ถูกต้องตามข้อมตกลงหรือตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า - งานเอกสารด้านธุรการต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 28 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 ดำเนินการตรวจสอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 2 ดำเนินการตรวจสอบโปรแกรมกระดาษในการทำงานและรายงานการตรวจสอบ 3 การติดตามการปรับปรุงการดำเนินการแก้ไขที่
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 25 ก.พ. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน