หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด


หางานบริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด

สมัครงานบริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด


งานบริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด


หัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย
- ควบคุมวางแผนการเดินระบบน้ำเสีย/ระบบน้ำ SOFT/ระบบหอกลั่นกรด - วิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาเกียวกับระบบน้ำเสียและสภาพแวดล้อมในโรงงาน - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องต่างๆ - และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้ากะคลังสินค้า
- งานตรวจรับ/เบิกจ่ายวัตถุดิบต่างๆ - งานตรวจนับ/จับเก็บสินค้าเข้าสต๊อก - งานด้านเอกสารบันทึก/รายงานต่างๆ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถ
- ขับรถ BUS รับส่งพนักงาน - ส่งสินค้า / รับ-ส่งลูกค้า - งานนอกสถานที่ต่างๆ - ติดต่อประสานงานภายนอก/งานราชการ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเตรียมเคมี
วางแผนควบคมการเตรียม Compound และน้ำ DI ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร- เครื่องมือ อุปกรณ์
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- ตรวจสอบวิจัยการผลิตยางยืด - วางแผนคิดค้นพัฒนและปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการผลิต เส้นด้ายยางยืด - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกบรรจุ ( พอลิเมอร์/เทคโนโลยียาง)
- ควบคุมดูแลงานบรรจุสินค้า - ระบบงาน Logistic การบรรจุและการส่งออก - งานด้านการตรวจสอบ แก้ไข เกี่ยวกับการบรรจุเส้นด้ายยางยืด - การจัดการงานด้านระบบ ISO 9001:2008 - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/สายการผลิต - งานติดตั้ง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา - งานไฟฟ้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - หาลูกค้าตลาดต่างประเทศใหม่ - การจัดการงานด้านการตลาดและขาย - การจัดการงานด้านระบบ ISO 9001 : 2008 - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- งานด้านความปลอดภัยฯสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบ, ดูแล,ฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านงานความปลอดภัยฯ - จัดทำรายงานความปลอภัย, รายงานอุบัติเหตุ, และอื่นๆ - ติดต่อประสานงานราชการ งานภายใน และภายนอก - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- คัดเลือกผู้ขาย / ต่อรองราคา / สรุป PO - ติดตามการสั่งซื้อ / การส่งมอบสินค้า - การประเมินผู้ขาย / งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต ( พอลิเมอร์ / เทคโนโลยียาง )
- ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืด - รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา - ตรวจสอบ จัดเตรียม อุปกรณ์และเครื่องจักร ที่ใช้ในการทำงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - หาลูกค้าตลาดใหม่ต่างประเทศ - ดูแลงานด้านกรตลาดและขาย - การจัดการงานด้านระบบ ISO 9001:2008 - และงานอื่นๆ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ช่วยควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ งาน PM งานติดตั้ง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานบอยเลอร์
ควบคุมดูแลหม้อไอน้ำ
อัตรา 1
เงินเดือน 6,500-7,000
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบ/ติดตามใบกำกับภาษี - งานตรวจสอบเงิน/ตั้งหนี้ในระบบ - งานเอกสารต่างๆ - งานด้านบัญชี
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานซ่อมสร้าง
- งานซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสถานที่ต่างๆ - งานช่างปูน/ช่างไม้/ช่างประปา/ช่างก่อสร้างต่างๆ - งานบริการทั่วไป/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน