หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท เบญจมณี จำกัด


หางานบริษัท เบญจมณี จำกัด

สมัครงานบริษัท เบญจมณี จำกัด


งานบริษัท เบญจมณี จำกัด


พนักงานเขียนแบบงานโครงสร้าง (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)
เตรียมแบบงานโครงสร้าง-งานระบบ, ทำ Shop Drawing, ทำ As-Build งานอาคารสูง, โรงงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด สงขลา
วันที่ 9 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สโตร์
งานสต็อก-สโตร์, จัดเก็บเอกสาร ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 7 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรโครงการ (Site Engineer)
วิศวกรโครงการ สามารถถอดปริมาณงาน, ควบคุมงาน และตรวจสอบคุณภาพงาน, จัดทำแผนงาน, ประสานงานกับ Consult
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 2 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างสำรวจ(Survey) (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)
งานสำรวจ กำหนดตำแหน่ง ระดับอาคาร ความสูงของอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้กล้องระดับ กล้องไลน์ ได้ มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด สงขลา
วันที่ 1 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรโยธา ประจำไซต์งานหาดใหญ่
-ออกแบบงานตามความต้องการของลูกค้า และสามารถเซ็นสามัญวิศวกรได้ -สามารถใช้ AutoCAD/Software ในการออกแบบเพื่อจัดทำ Detail Design รวม Calculation ให้ลูกค้าได้ -สามารถออก Site Survey และจัดทำ Method Statement ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า -วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้าได้
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด สงขลา
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมนไฟฟ้า ประจำไซด์ สุไหงโกลก
ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร, ,คำนวน+สั่งซื้อวัสดุ, ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา และคิดปริมาณงานของผู้รับเหมาได้
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด ยะลา
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)
ควบคุมงานไฟฟ้าอาคารสูง , ควบคุมการติดตั้ง, การสั่งซื้อวัสดุ ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด สงขลา
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมนโยธา ประจำไซด์ สุไหงโกลก
1. ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน, มาตรฐาน และงบประมาณที่ตั้งไว้ 2. ประสานงานกับทางเจ้าของงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแล จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่หน่วยงานก่อสร้าง และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
อัตรา 3
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด ยะลา
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างประกอบและติดตั้ง (กระเช้าไฟฟ้า)
งานประกอบและติดตั้งเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา หลาย
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยเลขานุการ
1. งานการจัดการเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. รายงานการประชุม ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสูง, โรงงาน, และระบบบำบัดน้ำเสีย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการโครงการ
ดูแลการก่อสร้าง และควบคุมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน, ทำ Progress report, Payment ตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง , ทำรายงานประจำวัน, แผนงานประจำสัปดาห์
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือ-เครื่องจักรก่อสร้าง (กระเช้าไฟฟ้า)
ตรวจสอบ, ดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง ให้เครื่องมือเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลหนัก สำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้งานได้ตามปกติ
อัตรา หลาย
เงินเดือน ตามความสามารถ
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)
1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุด หรือคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีของบริษัท 3.จัดพิมพ์รายงานรับ-จ่ายส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน 8,000-10,000
บริษัท เบญจมณี จำกัด
จังหวัด สงขลา
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2023 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน