หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท เค อี รีเทล จำกัด


หางานบริษัท เค อี รีเทล จำกัด

สมัครงานบริษัท เค อี รีเทล จำกัด


งานบริษัท เค อี รีเทล จำกัด


Event Sales Officer
- นำเสนอจัดตั้งงบประมาณของฝ่าย และตั้งเป้ารายได้ - ปรับเปลี่ยนงบประมาณต่าง ๆให้สอดคล้องกับการทำงานจริง - ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ - สามารถปิดงานขายบูธและพื้รที่โปรโมชั่น - ควบคุมการออก PR , จัดซื้อ , จัดจ้าง -ขายพื้นที่ในการจัดงาน Event หาลูกค้าเข้าร่วมงาน Event
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการ/ Personal Assistant
1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรแทนผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย 2. ช่วยตรวจสอบ จัดเก็บ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา 3. อำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆให้กับผู้บังคับบัญชาในการทำงาน 4. ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจ่ายสาธารณูปโภคให้กับผู้บังคับบัญชา 6. ติดต่อกับsupplier ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา
อัตรา 5
เงินเดือน N/A
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 8 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Shopping Center Manager / Assistant Shopping Center Manager
1. ร่วมจัดทำและวางแผนการรักษาความปลอดภัย 1.1 ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของรปภ. 1.2 ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและลักทรัพย์ 1.3 ตรวจการให้บริการของบริษัทรปภ. 2. ร่วมจัดทำและวางแผนการรักษาความสะอาด 2.1 ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 2.2 ตรวจการทำงานของพนักงานทำความสะอาดให้ห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบสะอาดอยู่เสมอ 3. ร่วมจัดทำและวางแผนการดูแลต้นไม้โดยรอบ 3.1 ทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการทำงานของคนสวน 3.2 ตรวจการทำงานของคนสวนให้ต้นไม้โดยรอบสวยงามสมฐูรณ์ 4. ร่วมจัดทำและวางแผนการซ่อมบำรุง 4.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโครงการ 4.2 ตรวจสอบตารางตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามเวลาที่กำหนด 4.3 หากพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการสั่งการให้ซ่อมแซมทันที และแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 4.4 ตรวจสอบตารางปฏิบัติงาน Preventive Maintenance ตามแบบแผนงานที่กำหนด 5. จัดทำแผนการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6. ตรวจสอบการจัดทำสรุปรายได้รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 7. คิดวิเคราะห์และนำเสนอแผนลดค่าใช้จ่ายในส่วนของoutsource และ งานซ่อมบำรุง 8. ทำแผนประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนของการบริหารงาน
อัตรา 5
เงินเดือน 40,000 - 60,000
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 6 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Purchasing Operation Officer
-จัดทำและตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ให้ถูกต้อง -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ Supplier เพื่อให้การส่งมอบ สินค้า/บริการ เป็นไปตามกำหนดเวลาและจำนวนถูกต้องครบถ้วน -ติดตามรายการค้างผิดปกติ เช่น GRN Outstanding, PO Outstanding -จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยจัดหา Supplier ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 5 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Coordinat Event Officer
- ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ - ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารการออก PR , จัดซื้อ , จัดจ้าง - ช่วยงานด้านเซตติ่งบูธ พื้นที่โปรโมชั่น และจัดพื้นที่จัดกิจกรรม - จัดทำและสรุปผงงานตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 29 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Leasing Coordinetor
2.1. การดูแลติดตาม การทำสัญญาให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ 2.1.1. การขึ้นสัญญาในระบบ NAV ให้เป็นไปตามกำหนด 2.1.2. ติดตามสัญญาฉบับจริงจากฝ่ายกฎหมายเพื่อส่งให้ลูกค้าลงนาม 2.1.3. การนำส่งสัญญาฉบับจริงให้พนักงานขายส่งให้ลูกค้าลงนามและติดตามฉบับจริงจากลูกค้าเพื่อนำส่งกฎหมาย 2.2 การติดตามการส่งแบบร้านค้าและการส่งมอบพื้นที่ ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 2.2.1 ส่งไฟล์ออกแบบร้านค้าให้ลูกค้าที่จองสิทธิ์แล้ว ให้เป็นไปตามกำหนด 2.2.2 ติดตามแบบตกแต่งร้านค้าจากผู้เช่า ให้เป็นไปตามกำหนด 2.2.3 ติดตามผู้เช่าส่งมอบสถานที่เช่า เพื่อตกแต่งร้านค้า ให้เป็นไปตามกำหนด 2.3 การติดตามการชำระเงินประกันการเช่าเพื่อสร้างรายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย 2.3.1 ติดตามกรอกรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้และติดตามใบแจ้งหนี้เงินประกันการเช่าและบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.3.2 ติดตามพนักงานขายให้ส่งมอบเงินประกันการเช่าและบริการให้เป็นไปตามกำหนดการชำระ 2.3.3 ติดตามการส่งมอบเงินประกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 2.3.4 การช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าในเรื่องของการชำระเงินเพื่อสร้างรายได้ตามใบแจ้งหนี้ 2.4 จัดทำและส่งรายงานให้เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ 2.4.1 จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการส่งแบบ 2.4.2 จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการทำสัญญา 2.4.3 จัดทำรายงานความคืบหน้าของลูกค้าเรื่องการเก็บเงินประกันการเช่าและบริการตามสัญญานี้ 2.4.4 รับเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หากลูกค้ามีเรื่องแจ้งความประสงค์ หรือ ร้องเรียน 2.4.5 จัดทำรายงานสรุปพื้นที่ว่างประจำสัปดาห์ เพื่อการติดตามการขายพื้นที่ใหม่จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
อัตรา 5
เงินเดือน 15,000 - 18,000
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 28 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

General Adminstation
2.1. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานส่งเอกสาร 2.1.1. จัดทำตารางเวลาการทำงานของพนักงานส่งเอกสาร 2.1.2. จัดทำรอบและเวลาที่พนักงานส่งเอกสารจะดำเนินการไปตามแต่ละสถานที่ 2.1.3. ควบคุมดุแลให้พนักงานส่งเอกสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตามเวลาที่กำหนด 2.2. ดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2.2.1. จัดทำทะเบียนคุมและดูแลการเบิกใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 2.2.2. ตรวจสอบสภาพของรถยนต์ส่วนกลางทั้งหมดที่มีให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน 2.2.3. จัดทำทะเบียนคุมการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมแซมดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 2.2.4. จัดทำรายงานสรุปการใช้รถส่วนกลางและค่าใช้จ่ายการใช้รถ 2.3. ดูแลการใช้รถตู้รับส่งพนักงาน 2.3.1. จัดตารางเวลาสำหรับรถตู้ที่ให้บริการรับส่งพนักงาน 2.3.2. ตรวจสอบเวลาในการทำงานของพนักงานขับรถ 2.3.3. จัดให้มีรถตู้รับส่งพนักงานสำรองกรณีที่รถตู้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ 2.3.4. จัดทำทะเบียนคุมการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมแซมดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 2.4. ประสานงานเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง 2.4.1. รับทราบปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินส่วนกลาง 2.4.2. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง 2.5. ให้บริการรถยนต์เช่าสำหรับผู้บริหาร 2.5.1. จัดทำใบขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถให้กับผู้บริหาร 2.5.2. จัดทำ Fleet Card ให้กับผู้บริหาร กรณีที่ยังไม่ได้รับ Fleet Card ให้อำนวยความสะดวกในด้านการจัดทำเอกสารและข้อมูลเพื่อทำเบิกค่าน้ำมัน 2.5.3. ประสานงานกับบริษัทผู้ให้เช่ารถในการดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซม การส่งมอบรถ 2.6. ดูแลบำรุงรักษารถบริษัท 2.6.1. จัดทำทะเบียนรถบริษัท ดำเนินการต่อภาษีและประกันภัยให้ครบถ้วน 2.6.2. จัดทำทะเบียนคุมการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ รายการซ่อมแซมรถยนต์ 2.7. ดูแลตรวจสอบงานแม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานตามตารางงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน เรียบร้อย 2.8. ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดเก็บเอกสารกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่นำไปฝากเก็บของทุกหน่วยงาน บันทึกการเบิกหรือส่งเก็บให้ครบถ้วน 2.9. ติดต่อประสานงานเรื่องการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การดูแลซ่อมบำรุง การเก็บข้อมูลการใช้งาน 2.10. จัดทำใบขออนุมัติสั่งซื้อ/จัดจ้าง และใบรับสินค้า/บริการ ในงานที่ดูแลรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineer ( วิศวกรไฟฟ้า )
1. วางแผน ควบคุมการทำงาน และบริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุม ดูแล และประสานงานกับสำนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ฝ่ายงานระบบ ฯลฯ ประสานงานกับผู้รับจ้างในการณีที่ขั้นตอน/วิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 3. ตรวจสอบรายการ การอนุมัติวัสดุและรายการการอนุมัติแบบ Drawing ตรวจสอบและติดตาม Material On Site ของผู้รับจ้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด แก้ไข ที่เสนอโดยผู้รับจ้าง 5. รายงานความก้าวหน้าของงาน จัดทำและรวบรวมรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง นำเสนอแก่ผู้จัดการโครงการ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 26 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HRD Supervisor
1. ประสานงานให้การดำเนินงานด้านงาน KPI ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีความถูกต้องครบถ้วน 2. ประสานงานและควบคุม การประเมินผลและวิเคราะห์ผล SKC ของพนักงานภายในองค์กร ใหเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 3. นำเสนอผลวิเคราะห์และแนวทางการปรับปรุง SKC ของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. นำเสนอแผนงาน หรือโครงการในการพัฒนา SKC ของพนักงานในแต่ละปี 3. นำเสนอแผนงาน และแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา SKC ของพนักงาน 4. จัดทำ Training Needs Survey, สรุปผล นำเสนอเป็นแผนงานการฝึกอบรมประจำปี ต่อผู้บังคับบัญชา 5. ประสานงานการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก 6. ดูแลตรวจสอบงบประมาณ และประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน รวมทั้งติดตามผลหลังการฝึกอบรม 7. ประสานงาน เตรียมความเรียบร้อย และประเมินผลการจัดฝึกอบรมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 8. หาแหล่งสถาบันที่มีความชำนาญ เข้ามาทำการฝึกอบรมให้พนักงาน 9. นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 10. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจด้านต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผล เสนอเป็นแผนงานในเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชา 11. ประสานงาน จัดทำ และรวบรวม Job Description + Organization Chart ให้เป็นปัจจุบันทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างตำแหน่งงาน 12. ประสานงานด้านงานระบบประเมินผลของบริษัทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 13. ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR ใหแป็นไปตามแผนงานประจำปี 14. ดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์ และช่องทางอื่นๆ เพื่อ update ข่าวสารสาระ หรือความรู้ แจ้งให้กับพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่อาคารประจำศูนย์การค้า
1. ร่วมจัดทำและวางแผนการรักษาความสะอาด 2. ร่วมจัดทำและวางแผนการดูแลต้นไม้โดยรอบ 3. ร่วมจัดทำและวางแผนการซ่อมบำรุง 4. จัดทำแผนการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. บริหารอาคาร
อัตรา 15
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 19 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Marketing Supervisor/ Marketing Officer/CRM
ตำแหน่ง Marketing Supervisor/ Marketing Officer - วางแผนงานสื่อสารการตลาดประจำปีและไตรมาส ให้สอดคล้องกับทิศทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร - บริหารและวางแผนการซื้อสื่อ above the line อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บิลบอร์ด วิทยุ ฯลฯ โดยวาง Conceptและดูแลการออกแบบ รวมทั้งผลิตให้ทันตามกำหนด - บริหารงบประมาณการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพ นำเสนอ key visual และ concept ของแคมเปญที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนและดำเนินโครงการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยสร้างยอดขายให้ร้านค้าในโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ - นำเสนอ ติดต่อ และประสานงาน กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร - ประสานงานกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าเพื่อสร้างและดำเนินโครงการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์ทิศทางการส่งเสริมการขายของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่ง Event officer หน้าที่รับผิดชอบ 2.1. การติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 2.1.1. ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดต่อขอเอกสารต่างๆ, การขอข้อมูลในการติดตามงานจากลูกค้า ฯลฯ 2.1.2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกของบริษัท ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตามเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ฯลฯ 2.1.3. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการติดตามผลตอบรับในการประชุม 2.2. งานขายบูธและพื้นที่โปรโมชั่น 2.2.1 หาลูกค้าใหม่ๆมาใช้พื้นที่โปรโมชั่น เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้าและเข้ากับคอนเซปท์ของงาน 2.2.2 พยายามเพิ่มมูลค่าพื้นที่ส่วนกลาง 2.3. ดูแลและจัดการงานออก PR, จัดซื้อ, จัดจ้าง 2.3.1. รับผิดชอบในการประสานงานทางด้านเอกสารทั้งหมด 2.3.1.1. เอกสารการออกใบเสนอราคา 2.3.1.2. การจัดทำ PR จัดซื้อจัดจ้าง 2.3.2. จัดเก็บและรวบรวบรวมเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ และควบคุมไม่ให้มีเอกสารสูญหาย 2.3.3. บันทึกด้านการรับ และการส่งออกเอกสารจากหน่วยงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 2.4. จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 2.5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 8
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายชาย-หญิง
Sales Supervisor 1.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 2.บริหารและดูแลคุณภาพบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้ตามกำหนด 3.กำกับและดูแลการบริหารสต๊อกสินค้าคงเหลือ 4.ดูแลเรื่องการให้บริการลูกค้า 5.ควบคุมและดูลงบประมาณ 6.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานสรุปพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงงาน รวมถึงแผนการกระตุ้นยอดขาย Sales Executive 1.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริการลุกค้าตามมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลุกค้า 3.ดูแลจำนวนสต๊อกให้พอสำหรับการขาย 4.ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อัตรา 20
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท ( ตามประสบการณ์ )
บริษัท เค อี รีเทล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2023 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน