หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด


หางานบริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

สมัครงานบริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด


งานบริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด


Customer Services (ฝ่ายบริการลูกค้า)
- รับโทรศัพท์ลูกค้าติดต่อเคลมสินค้า ให้ข้อมูลแจ้งสถานะเครื่องซ่อม - ดูแลสต๊อคสินค้าเคลม - ทำเอกสาร สรุป Job In และ Job Out - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร - งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานส่งของ วางบิล เก็บเงิน
- จัดส่งสินค้าและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนเส้นทางในการส่งสินค้า - ดูแลรักษารถของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งาน - รายงานผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาในการจัดส่ง
อัตรา 2
เงินเดือน เงินเดือน,เบี้ยขยัน และ สวัสดิการค่าส่งสินค้าต่อเที่ยว
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Operation Staff
** Operation Staff ** - ออกใบกำกับภาษีขายรายวัน และในงานแสดงสินค้า - ติดตามวางบิล & รับเช็ค / บันทึกการรับชำระ - คียบันทึกข้อมูลการส่งงานออกจากบริษัทรายวัน - ทำสรุปยอด / ตรวจข้อมูลการ ยืน-คืน สินค้า ติดตามการเคลียร์
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

AE/Account Executive Online Channels
- ดูแลและบริหารความสัมพันธ์ ช่องทางการขายแบบ Online ทั้งหมด ตั้งแต่ WWW. Mobile Applications , Facebook , Line และอื่น ๆ เพื่อ เพิ่มยอดขายและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว - ทำการตลาดร่วมกับช่องทาง (Channel Marketing) เพื่อโปรโมทการขาย สินค้าบนช่องทางแบบออนไลน์ และกำหนด Trade Promotions & Marketing Activities & Campaigns ที่จะใช้บนช่องทางออนไลน์ ทั้งหมด - วางแผนและกำหนดกลยุทธทางการขายและการตลาดแบบออนไลน์ทั้งหมด ขององค์กร - ติดตามและประเมินสภาวะการแข่งขันของคู่แข่งในตลาดออนไลน์อย่าง สม่ำเสมอ - ประสานงานกับทีม Back Office เพื่อให้การขายในช่องทางออนไลน์ เป็น ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ควบคุมเงื่อนไข และ ข้อตกลงทางการค้า เช่น ราคาโปรโมชั่น ฯลฯ ให้ เป็นไปตามข้อตกลง - งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ธุรการ (Sales Admin)
- ควบคุม ไฟล์ยอดคงเหลือ สินค้าแต่ละแบรนด์ - รับและเปิด sales order จากฝ่ายขาย - ตรวจนับสินค้า ตาม order ก่อนปิดแพ๊คกล่องเพื่อเตรียมส่ง - ประสานงานการส่งสินค้า - ทำเอกสาร การยืม และการคืน กรณีการออกงานแสดงสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Support
- support product Beats - ดูแลการเบิกจ่าย sample สินค้า , เบิกสินค้าอื่นๆ - ออกจดหมาย Promotion - ทำ Report Beats - เตรียมอุปกรณ์ในการออกงานสัมมนา - ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา - ประสานงานภายในองค์กร
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถ ** ด่วนที่สุด **
- ขับรถรับส่งนักเรียน - ติดต่อหน่วยงานภายนอก *** สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ***
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยเลขานุการ
- ดูแล จัดทำ จัดเก็บ งานด้านเอกสารของผู้บริหาร ,หัวหน้างาน - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามความคืบหน้าของงานและรายงานผล
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถ + ประสบการณ์
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างประจำอาคาร
1.ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร 2.ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภานในอาคารตามแผนการทำงาน 3.บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรรมอาคาร และหรือหัวหน้าช่าง 4.รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สำหรับการทำงาน 5.ปฎิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6.ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน 7.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 8.จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 9.จดบันทึกค่าน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามตารางที่ได้รับ มอบหมาย 10.เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 11.จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือน และจดมิเตอร์น้ำทุกเดิอน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Representative
- ขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้า Dealer เข้าองค์กร และ End User ที่ดูแล - รักษาฐานลูกค้าเดิมและเปิดลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระยะยาว - นำเสนอขายสินค้าและออกพบลูกค้าตาม Plan
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Marketing Manager
- คิดโปรแกรมการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ - เขียนบทความโปรโมทสินค้าเพื่อลงสื่อต่าง ๆ - งานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technical Support - Operator
- ให้บริการ Support ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายแก่ลูกค้า - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ตรวจสอบสินค้าในอาการเสียพื้นฐานง่ายๆ - เป็นส่วนกลางในการรับโทรศัพท์ และโอนสายให้แผนกต่างๆ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Support
- support product Beats - ดูแลการเบิกจ่าย sample สินค้า , เบิกสินค้าอื่นๆ - ออกจดหมาย Promotion - ทำ Report Beats - เตรียมอุปกรณ์ในการออกงานสัมมนา - ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา - ประสานงานภายในองค์กร
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน