หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด


หางานบริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด

สมัครงานบริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด


งานบริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด


ผู้ช่วย/ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานด้านการเงิน - วางแผนการหาแหล่งเงินทุน - วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณเงินสด - จัดทำรายงานทางการเงิน - เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน - บริหารการรับจ่ายเงิน - วางแผนการจัดทำงบประมาณฯ การจัดการทั่วไป - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - บริหารบุคลากร - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างเทคนิค/ ช่างกล/ ช่างไฟฟ้า
ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องจักรและแม่พิมพ์) 1.ดูแลเครื่องจักร แม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ซ่อม/แก้ไข แม่พิมพ์และเครื่องจักรที่ชำรุด รวมถึงซ่อมแซมอะไหล่ เมื่อครบอายุการใช้งานหรือสึกหรอ 3.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ 4.เขียนรายงานและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ประวัติการซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ 5.จัดเตรียมชิ้นส่วน Spare parts ที่จะทำการเปลี่ยน รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการประกอบ Spare parts module ให้พร้อม 6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ช่างเทคนิค(ติดตั้งแม่พิมพ์) 1.ติดตั้งแม่พิมพ์ตามแผนงาน 2.ดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ 4.ประสานงานกับ QC ในการตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิต(ทดสอบแม่พิมพ์และรับรองผลการทดสอบ) 5.ควบคุมสต็อคแม่พิมพ์แสดงสถานะแม่พิมพ์และรายละเอียดในแฟ้มประวัติแม่พิมพ์ 6.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ช่างเทคนิค(PM เครื่องจักรและแม่พิมพ์) 1.ตรวจเช็คเครื่องจักรและแม่พิมพ์ตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ 3.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ 4.นำเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ 5.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ช่างกล รับผิดชอบในการควบคุมการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Planner
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานทางราชการ -เสนอแนะใหนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน/ตรวจสอบความปลอดภัย -จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยประจำปี และดำเนินการตามแผนงาน -อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย -สอบสวน/วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดซ้ำ -จัดทำรายงาน สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงานและสุขภาพ -ประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน -จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานมีส่วนร่วม -ดำเนินการจัดอบรมและฝึกอซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี -Update กฎหมายประจำเดือน -ดำเนินการเลือกต้ังและจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน ตามวาระ -อื่นๆ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน