หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


หางานบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สมัครงานบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


งานบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


Export Sales Executive
1. Deal with oversea supplier or customers and coordinate with Shipping Department or Custom Deparment 2. Negotiate the basic condition of International Trading 3. Manage and handle all documents about Import - Export Procedure
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)
ไม่ระบุ
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)
นำเสนอขายท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี เหล็กโครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 9 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานเขียนแบบเครื่องกล
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 8 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล สมุทรสาคร
พัฒนาเครื่องจักร และ ดูแลเกี่ยวกับงานเครื่องกล รวมถึงระบบไฮดรอลิก และ นิวเมตริก และ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพรัอมพัฒนาเครื่องจักร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 8 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานเอกสาร
ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 8 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกเครื่องกล
ดูแลงานเกี่ยวกับงานเครื่องกล การเขียนแบบงานเครื่องกล งานกลึง งานใส งานเชื่อม และงานกลึงเครื่อง CNC
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT ( Support )
งานดูแลฐานข้อมูลหรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ งานซ่อมและแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานและโรงงาน ดูแลแก้ไข ระบบเครือข่าย ฯลฯ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดหา 2. คัดเลือกผู้ขาย 3. ทวนสอบใบขอซื้อ (PR) และออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) 4. ทำการเจรจาต่อรองราคาสินค้าให้เหมาะสม และติดตามผลการจัดส่งสินค้า 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเขียนแบบเครื่องกล (สมุทรปราการ)
เขียนแบบ AUTOCAD แบบโรล์เครื่องกล หรืองานเขียนแบบเครื่องกล
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิต
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 4 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Export Sales Executive
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 4 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มกระบวนการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าใหม่ๆ และประสานงานกับฝ่ายขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรขายงานโครงการ
เสนอขายสินค้า ตามงานโครงการต่างๆ
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถออฟฟิศ
ขับรถออฟฟิตให้เจ้าหน้าที่ขาย , ผู้บริหาร
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 2 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ดูแลงานฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี,แผนฝึกอบรมย่อย,จัดเตรียมสถานที่อบรม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรฝ่ายระบบคุณภาพ
ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ และงาน calibration งานตรวจสอบระบบคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่ผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 30 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถธุรการ
ขับรถธุรการของโรงงาน ส่งเอกสาร ติดต่องานทั่วไป
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 30 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เหล็กม้วน, สอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงาน, ตรวจสอบท่อเหล็กก่อนส่งให้ลูกค้า
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานฝ่ายผลิต
งานฝ่ายผลิตท่อเหล็ก ป้อนเหล็กเข้าเครื่อง มัดรวบลัดเหล็ก ใช้เครนยกเหล็กวางตามกองท่อเหล็ก
อัตรา 20
เงินเดือน 6,500-7,000
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 28 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ติดตั้งดูแลงานไฟ้ฟ้า
อัตรา 2
เงินเดือน 7,000-8,000
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 28 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่าง CNC,มิลลิ่ง
งานกลึงเครื่อง CNC,มิลลิ่ง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
ดูแลงานฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี,แผนฝึกอบรมย่อย,จัดเตรียมสถานที่อบรม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นตามแผน
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-20,000
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)
ควบคุมดูงานด้านความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด สามารถปฏิบัติงานที่สมุทรสาคร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ บริหารและการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อม
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลรับผิดชอบดูงานในซ่อมบำรุงเครื่องจักร
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเครดิตลูกค้าที่มาขอเครดิตกับบริษัท และด้านการเงิน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดส่ง
จัดทำเอกสารขนส่ง และงานเอกสารต่างๆของฝ่ายจัดส่ง และทำงานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 19 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (สมุทรปราการ)
ควบคุมดูแลด้านคุณภาพในขบวนการผลิต,ควบคุมมาตรฐานภายในบริษัท ติดต่อประสานงานภายนอก
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-16,000
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 18 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
งานธุรการของโรงงาน เรื่อง ความสะอาดโรงงาน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ รปภ. เป็นต้น
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 18 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) สมุทรปราการ
งานความปลอดภัย รณรงค์และบังคับใช้กฎความปลอดภัย เดินตรวจอุปกรณ์เซฟตี้
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-19,000
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ สินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ สินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลการจัดเก็บ การรับ-จ่าย ยอดคงเหลือ - ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเก็บให้เรียบร้อย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างไฟฟ้ากำลัง
ดูแลรับผิดชอบดูงานไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 18 นิ้ว
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกผลิตท่อ 18 นิ้ว
ควบคุมดูแลระบบการทำงานของแผนกผลิตท่อ 18 นิ้ว
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล
พัฒนาเครื่องจักร และ ดูแลเกี่ยวกับงานเครื่องกล รวมถึงระบบไฮดรอลิก และ นิวเมตริก และ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพรัอมพัฒนาเครื่องจักร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน