หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด


หางานบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด

สมัครงานบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด


งานบริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด


Sale Engineer
- ดำเนินการทางด้านการขาย และการตลาดภายในประเทศ - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บุคคล
งานสรรหา,อบรม,เงินเดือน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานตรวจสอบและประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้าเพื่อใช้ในการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างทำทุกขั้นตอนการผลิต - จัดทำบันทึกคุณภาพ (Inspection Record)
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ตั้งเป้าหมายการขายประจำปีและแผนระยะยาว - เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ - ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ - ควบคุมการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งการแต่งตั้ง-โยกย้าย - รายงานผลการขายและข้อมูลทางการตลาด - ประสานงานกับลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 5 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง-
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
วันที่ 5 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการผู้บริหาร(พระราม 9,บางพลี)
- เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ - โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม - เขียนและส่ง E-mail - เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ - เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังแผนกต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออกสามารถเลือกปฏิบัติงานที่นิคมฯบางพลี หรือ พระราม 9 ได้
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 2 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบรับเข้าเพื่อใช้ในการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างทำทุกขั้นตอนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพการชุบสังกะสีชิ้นงาน - จัดทำบันทึกคุณภาพ (Inspection Record) - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 2 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรโยธา (พระราม 9-แม่เมาะ)
1. คำนวณ, วิเคราะห์โครงสร้าง, ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณโครงสร้างเพื่อรองรับความแข็งแรงของโครงสร้าง 2. ถอดรายการประมาณวัสดุจากแบบเพื่อเสนอราคา 3. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 1 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานเขียนแบบ(พระราม 9,บางพลี)
เขียนแบบงานโครงสร้าง
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมงานโครงสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการโครงการ
- ตรวจสอบแบบ - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานอื่นๆ - ควบคุมงานตามโครงการต่างๆของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน 80,000 บาทขึ้นไป
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 18 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการโรงงาน
- กำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า จนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา - และอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย
- ประมาณราคา - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายต่างประเทศ
- ติดต่องานขายกับชาวต่างชาติ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2023 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน