หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด


หางานบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด

สมัครงานบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด


งานบริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดทำ จัดหา สินค้าและบริการ เกี่ยวกับการจัดซื้อและคัดเลือกผู้ขาย -ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ เปรียบเทียบแหล่งซือและเจราจาต่อรองราคากับ Suppliers -ดำเนินการติดตามการส่งสินค้าได้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ,ประเมินผลผู้ขาย -จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อประจำเดือนและปี และตามแผนการจัดซื้อ (ISO) -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ,มีมนุษย์สัสมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 5 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
-ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการก่อสร้าง
1.ควบคุมการก่อสร้างติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3.ควบการทดสอบการดำเนินการของระบบ 4.ควบคุมการก่อสร้างระบบท่ออุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Technician
-ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า / ระบบ PLC -ซ่อมบำรุงไฟฟ้า Pump -สามารถ เขียน อ่าน แก้ไข วงจร PLC -สามารถเดินสาย / แก้ไข /ตรวจซ่อมตู้ Control
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 สนับสนุนและประสานงานทั่วไปของบริษัทฯ งานด้านจัดทำเอกสารสำนักงาน แจกจ่าย/จัดเก็บ/บันทึก รายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา Internal Auditor และ ดำเนินการปิด NCR/คำร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Engineer
- Sales of K-Turbo - รับผิดชอบงานขายสินค้า และดูแลลูกค้า - ขยายตลาดลูกค้าใหม่ - รายงานผลการทำงานและผลตอบรับจากลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Project Engineer/Draftsman ด่วน
Project Engineer 1.ทำเอกสาร Proposal BID 2.ทำเอกสาร Procegur สำหรับงานก่อสร้าง ----------------------------------------------------- Draftsman 1. Draff แบบเบื้องต้น 2.เขียนแบบงานก่อสร้าง 3.แก้ไขแบบสำหรับแบบบื่องต้น 4.จบสาขาช่างกล หรือ เขียนแบบ วุฒิปวส. ขึ้นไป อายุ 22-30 ปี/ประสบการณ์ 1-2 ปี เขียนแบบระบบงานท่อ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค
- Service สถานีบริการก๊าซ NGV ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Product Manager
1.ดูแลผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิค และยอดขายให้เป็นไปตามขอบเขต 2.สามารถติดต่อ แก้ไขปัญา สอบถามรวมทั้งต่อรองราคารกับ Principles 3.สามารถประสารงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายService ตลอดจนมีส่วนร่วมในการปิดงานโครงการได้ 4.สามารถนำความรู้ทางดานวิศวกร ทักษะการขาย มาช่วยสนันสนุนการขายให้เกิดความสำเร็จ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 15 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Foreman
งาน Service ต่างๆ งานเขียนแบบ ถอดแบบท่อ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 11 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Engineer (SRC) ด่วนมาก
- Find new customer - Maintain sales target - Create inquiry - Handle Old Customer
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technical Support Engineer
Support all engineering issues
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 6 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Customer Service
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Sales,Project,Service ทั้งหมด -จัดทำและดูเอการทุกส่วนของแผนกรวมทั้งประสานงานกับบัญชี -การเงิน -เดินเอกสาร,ถ่ายเอกสาร,หรือทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารขององค์กร -จัดเก็บและรวมเอกสาร,ติดต่อประสานกับบุคคลภายนอก -การจองตั๋ว,โรงแรมต่างๆ -ดูแลImport -Export, กรมศุลกากร
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 4 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Customer Service
-จัดทำเอกสารทุกประเภทในแผนก -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า , Supplier ต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานโครงการ รวมทั้งต้องออกข้างนอกเป็นบางครั้ง -ทำเอกสารงานขายทั้งหมด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician ( NGV ) ด่วนมาก
- ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการติดตั้ง NGV รถส่วนบุคคล ประจำภาคกลางและภาคใต้ - ตรวจสอบควบคุมดูแลการติดตั้ง NGV รถบรรทุก ประจำภาคใต้และภาคตะวันออก
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior Customer Service ด่วนมาก (S1)
- ควบคุมและดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทุก ๆ ด้าน -Support ประสานงานกับทุกฝ่ายในแผนก/บริษัท -ควบคุมและดูแลเงินและงบประสานของแผนก/บริษัท -ดูแลและ Support เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Sale,Porjec,Service
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Cost Controller
Project Cost Controller
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 2 ต.ค. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเชื่อมและช่างโลหะ
ประกอบ,งานเหล็ก,งานกลึง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 30 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Call Center
-ให้ข้อมูลแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าได้ -ประสานงานกะหน่วยต่างๆภายในบริษัทได้
อัตรา 6
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 29 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างประจำอาคาร
ดูแลระบบอาคาร
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 28 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานรายวัน (KST) ด่วน
งานผลิตท่อและงานทั่วไป
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 28 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค NGS
- Overhual Compressor - Maintenance
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 27 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Engineer SRA
- Achieve sales objective - Develope and manintain good relationship with customer - Promote customer appropriate products and services - Pursue sales leads and report current and futuer slale opportunities
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 25 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Engineer (KST) ด่วน
Experience in Industrial sales or work in Oil & Gas industry is advantage
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 24 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Admin Officer
ทำเอกสารภายในบริษัท ดูแลเอกสารภายในบริษัท ทำใบสั่งซื้อ ฯลฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 23 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Engineer
-ขายอุปกรณ์ NGV,LPG -หาลูกค้าใหม่ -ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Service Officer (NGV) ด่วนมาก
-ตรวจสอบ ดูแลแก้ไขรถติดตั้งก๊าซที่ Word Shop -ตรวจสอบ ของเคลมจาก dealer -ซ่อมบำรุงรถบริษัท ตามใบสั่งซ่อม -ประสานงานการนำรถบริษัทเข้าซ่อมบำรุงที่ word shop
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 21 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician (NGS)
ไม่ระบุ
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 20 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Inside Sales Engineer
- ทำ quotation ให้กับลูกค้า - ประสานงานกับทางต่างประเทศ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ - Suport Technical ให้กับลูกค้าและโรงงานได้
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 19 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Technician
-ซ่อมปั๊ม / สินค้าของบริษัท -ตรวจสอบบำรุงรักษา Pump -ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Engineer
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 17 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Admin จัดซื้อ (ด่วน)
จัดซื้อ, จัดหา, จัดจ้าง, เอกสารงานผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Service Engineer
-Production planing & Document -Inspection -Technicain support - Service
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 16 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Accounting Officer (ด่วนมาก)
- ทำบัญชี ซื้อ-จ่าย ต่างประเทศ - A/P เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ - ดูแลบัญชีลูกหนี้ - ทำต้นทุนสินค้า - ทำเอกสารตรวจสภาพรถยนต์(บันทึกเข้าระบบ Access) - ทำภาษีซื้อ - Reconcile
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 14 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Suppervisor ทรัพย์สินและยานพาหนะ (ด่วนมาก)
- ดูแลยานพาหนะ - ดูแลทรัพย์สินของบริษัท - ทำ Report ของแผนก - ตรวจสอบทรัพย์สิน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 13 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Senior sale Engineer (KST) ด่วนมาก
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด ระยอง
วันที่ 13 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Corporate Communications officer
ไม่ระบุ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ก.ย. 2566
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@jobmonday.com
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน