หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด


หางานบริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

สมัครงานบริษัท ฟีโนมีนา จำกัด


งานบริษัท ฟีโนมีนา จำกัด


Secretary to President
• ดูแลจัดการตารางเวลาที่เกี่ยวข้องกับงาน ธุรกิจส่วนตัว และเรื่องส่วนตัวของประธานบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น • ดูแลจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประธานบริษัท • ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ภายในครอบครัวของประธานบริษัทให้อยู่ในความเรียบร้อย • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Support (ประจำบริษัท PseudoFX)
• แก้ปัญหาด้าน IT ให้แก่พนักงานในบริษัท • Install ตรวจสอบ แก้ไข ระบบ IT ต่างๆ ทั้งเครื่อง PC / Notebook / Server ให้พร้อมใช้งาน • ตรวจสอบ ระบบ Backup ข้อมูลของบริษัท • ประสานงานกับ Network/System Engineer/Web Programmer • เตรียมข้อมูลในการจัดซื้อ อุปกรณ์ IT • บันทึกการใช้งานอุปกรณ์/Asset ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Costing Officer (Production House โฆษณา)
Responsibilities • Responsible for incoming client contacts and projects • Present appropriate director that matches the storyboard. • Prepare quotation, negotiate and follow up clients. • Update queue and status of production teams. • Coordinate with accounting department upon billing and debt control. • Coordinate with showreel officer to prepare appropriate TVC showreel to be submitted to the client. • Organizing copies of quotation, invoice and related documents
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Head of Building Service (Assistant Building Manager)
• วางแผน กำกับดูแล และพัฒนาการทำงานส่วนงานซ่อมบำรุง, แม่บ้าน, รักษาความ ปลอดภัย ทั้งพนักงานประจำ และ outsource • ให้คำปรึกษา และติดต่อหน่วยงานภายนอก ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Production Manager
Responsibilities • Provide administrative support to Producer and involve in all stages of production process • Coordinate with internal team and suppliers throughout the production process • Facilitate and liaise with clients
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant to Studio Manager (ประจำบริษัท Pseudofx)
• จัดการและประสานงานด้านเอกสารของบริษัท เช่น เอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ,ใบลา ,ใบบันทึกเวลาของพนักงาน เป็นต้น • จัดการและประสานงานที่เกี่ยวกับสำนักงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกอาคารสถานที่, แผนกบัญชี, แผนกบุคคล เป็นต้น รวมถึงการดูแลประสานงานเบื้องต้นกับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อธุระกับสำนักงาน • ดูแลและจัดการการทำงานของแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสำนักงาน • ช่วยดูแลรับรองลูกค้า และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant to Executive Producer & Marketing Director
• Provide all secretarial and administrative tasks to Production division & Marketing department • Coordinate with related departments to distribute all concerned information and matters • Conduct related meetings and summarize the meeting minutes • Prepare reports as may be assigned by Executive Producer & Marketing Director • Coordinate all purchase requests as well as handle the annual budget procedure for the production division • Handle & Manage specific projects assigned by Executive Producer & Marketing Director
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Project Technician (ช่างโครงการก่อสร้าง)
รายละเอียดงาน • ช่วยงานวิศวกรรมโครงการสำรวจ,ออกแบบร่าง ประสานงาน กำหนดความต้องการกับผู้ขอ(ทุกแผนก) • สำรวจ,เขียนแบบร่างตามงานที่ได้รับมอบหมาย • หาข้อมูลเพื่อประมาณราคาโครงการ • ควบคุมงานก่อสร้างงานเล็ก(งบไม่เกิน 50,000-บาท) • ผลิตหรือสร้างชิ้นงาน (กรณีผลิตเอง) • เสนอแนวคิดเชิงประหยัดและอนุรักษ์ • สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการประจำวัน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Post Producer
Responsibilities • Coordinate with Producer in budgeting and scheduling the post production process • Coordinate with suppliers including post hoses, CG houses and sound production • Provide essential information and proper suggestions regarding post production techniques to team and clients
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Director
Responsibilities • Work closely with director and assist director in all stages of the production process • Plan out and manage the filming schedule (breakdown) • Coordinate with the producer and internal team in all stages of the production process to ensure the advertising will be delivered on time and within budget
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานให้บริการถ่ายเอกสาร (Copy Service Officer)
1.ให้บริการการถ่ายสำเนา และ Scan เอกสาร 2.ให้บริการเบิกกระดาษ A4 และ A3 3.ดูแลตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสาร แจ้งซ่อมและแจ้งสั่งหมึกที่ใช้กับเครื่องฯ รวมทั้งสั่งกระดาษถ่ายเอกสาร 4.รวบรวมข้อมูลการใช้งานถ่ายเอกสาร และปริ้นท์ ทั้งหมดของออฟฟิศ 5.แยกกระดาษรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนภายในออฟฟิศ
อัตรา 1
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

PA to Marketing Director
1.เป็นเลขา Marketing Director และเลขาแผนก ช่วยจัดการ และประสานงานในแผนก // ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆในแผนก 2.ช่วยประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัทฯ และช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เป็นผู้ดำเนินการ การจัดประชุมต่างๆ 4.จัดการเรื่องงบประมาณการซื้ออุปกรณ์ของแผนก Production ต่างๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานบัญชี
บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านบัญชี-การเงิน
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมเชิงบำรุงรักษาPM
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงอาคาร เช่น ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล, ระบบโทรศัพท์, งานซ่อมบำรุงเชิงบำรุงรักษา (PM) - ทำ P.M ให้เป็นไปตามแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - ติดต่อและควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาทำP.M. ตามที่ได้มอบหมาย - สรุปพร้อมวิเคราะห์ผลปฏิบัติงานของตนเองและรายงานผลการทำงาน
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้างานบริการอาคาร (Head of Building Service)
- กำกับดูแลและพัฒนางานบริการแม่บ้านและสวน - กำกับดูแลและพัฒนางานบริการรักษาความปลอดภัย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Support
- จัดการดูแลระบบ LAN, Network และ Server ต่างๆ ในบริษัท - ดูแล Active Directory, File Server, DHCP, DNS - ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ของ Software ต่าง ๆ - วางแผนงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการวางกฎระเบียบภายในบริษัท เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ - ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ FTP
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000-20,000
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานธุรการสต๊อคเสื้อผ้า (Wardrobe Stock Clerk)
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้า เมื่อพนักงาน Production ขอเบิกยืม, รับคืน และจัดเก็บเข้าที่ เมื่อพนักงานหรือนักแสดงใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พ่อบ้านออกกอง Field Asset Clerk
1.บริการเ บิกยืม-คืน อุปกรณ์ออกกองถ่าย 2.ปฏิบัติงานออกกองถ่าย 3.ดูแล/ซ่อมแซม และทำความสะอาดอุปกรณ์ 4.ช่วยบริการเบิกยืม-คืน ทรัพยากรต่างๆในห้องสมุดของบริษัทฯ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sr.Costing Officer
- รับผิดชอบการรับงานจากลูกค้า และนำเสนอผู้กำกับฯตามความเหมาะสมของ storyboard - จัดทำ quotation เสนอลูกค้า เจรจาต่อรอง และติดตามงานเกี่ยวกับการทำใบเสนอราคา - Update ข้อมูล คิว และสถานะการทำงานของทีมงานในบริษัท - ประสานงานกับทางบัญชีเกี่ยวกับการวางบิล และติดตามหนี้ลูกค้า - ประสานงานเกี่ยวกับการเลือกหนังที่เหมาะสม เพื่อส่งขายลูกค้า - จัดเก็บเอกสารใบเสนอราคา และสำเนา invoice ต่างๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

แม่บ้าน
1. ดูแลบริเวณที่รับผิดชอบเรื่องความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 2. การจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าประชุม 3. สามารถเข้าทำความสะอาดตามที่ร้องขอในกรณีเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว 4. สามารถคิดและเสนอวิธีการทำงานได้อย่างมีเหตุผล
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานธุรการแผนกอาคาร (Security Clerk รับเฉพาะผู้พิการเท่านั้น)
1.แลกบัตรผู้มาติดต่อ และบันทึกข้อมูลในสมุดรายงาน 2.รับมอบกุญแจห้องต่างๆในช่วงเปลี่ยนผลัดการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับทุกแผนก 4.แนะนำผู้มาติดต่องาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการใช้สถานที่กับบุคคลภายนอกและพนักงาน 5.จดบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงานโปรดักชั่น 6.รับฝากสิ่งของ,เอกสารต่างๆ และลงบันทึกในสมุดบันทึก 7.รับแจ้งเหตุในกรณีมีผู้มาขอความช่วยเหลือ เช่น สิ่งของและทรัพย์สินหายในเบื้องต้น
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

PM (Asst.Producer)
- ให้การสนับสนุนการจัดการการผลิตและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิตโพสต์ - ประสานงานระหว่างทีมงานและ Suppliers ตลอดกระบวนการผลิต - รับ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Make Up Artist
แต่งหน้า - ทำผมในวันทำ Test และวันถ่ายทำ ตามเงื่อนไขที่ทีมงานผลิตโฆษณากำหนด
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR & Admin Officer
1.สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 2.รวบรวมข้อมูล และจัดการประเมินผลการทำงานของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานด้านงานบุคคลและธุรการ ระหว่างบริษัทและสำนักงานใหญ่ 4.ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR Officer
1.Recruit - สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ขาดอยู่ ภายในเวลาที่กำหนด 2.Evaluate - รวบรวมข้อมูล และจัดการประเมินผลการทำงานของบุคลากรในฝ่าย 3.Employee Relation - จัด Orientation และติดตามการทำงาน+ความเป็นอยู่ของบุคลากรในฝ่ายตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงาน 4.Exit Interview - สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Receptionist
- รับโทรศัพท์ทั้งสายในและสายนอก - ต้อนรับแขกและประสานงานระหว่างผู้มาติดต่องานกับทางบริษัท - ดูแลการจัดคิว,การจองห้องประชุมของบริษัท - ดูแลการจัดคิว,การจัดหา Messenger เพื่อ Support การส่งงานให้กับลูกค้า - ช่วยหาข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Film Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ)
- ช่วยงานผู้กำกับในทุกขั้นตอนการผลิต - จัดตารางการถ่ายทำ - ประสานงานกับโปรดิวเซอร์และทีมในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ภาพยนตร์โฆษณาสำเร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Secretary to Casting Department
1.เป็นเลขานุการของแผนก จัดตารางงาน,การนัดหมาย,คิวงานต่างๆของพนักงานในแผนก Casting 2.ดูแลงานเอกสารของแผนกทั้งหมด เช่น ประวัตินักแสดง,บันทึกข้อตกลงนักแสดง,การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ, 3.ประสานงานทุกแผนกในบริษัท ,นักแสดง และ Modeling, Casting freelance 4.ดูแลการเบิก,การสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของแผนก
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchasing Coordinator
- ประสานงานระหว่างออฟฟิศ และ supplier - ทำงานประเภทเอกสาร เช่น เปิด PO
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถานที่ (Assistant Service Manager)
• ตรวจสอบคุณภาพงานส่วนต่างๆ ของแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน • วางแผนกำลังคนเพื่อรองรับงานเร่งด่วนได้ • บริหารงาน และควบคุมงบประมาณในส่วนงานปฏิบัติการ จัดทำต้นทุน และควบคุมสต๊อกสินค้า และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่ายในส่วนงานบริการ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้กำกับ (ด่วนมาก)
- Work closely with director and assist director in all stage of production process - Draw up a filming schedule - Coordinate with Producer and team in all production activity to ensure the advertising will deliver on time and within budget
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Casting Director
- Planning and preparing both detail and document as well as making an appointment for Screen test - Set up and run auditions to finding the right actor - Take care and manage the actor during the fitting and shooting - Take care of all casting equipments and clearing all casting expenses according to company’s regulations
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage)
1. จัดหา และเตรียมวัตุดิบในการผลิดเครื่องดื่ม 2. ตั้งบู๊ทบริการเครื่องดื่มในบริเวณกองถ่าย 3. บริการเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้าและทีมงาน 4. จัดเก็บอุปกรณ์ และสถานที่จัดบู๊ทให้เรียบร้อย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

COMPOSITOR
ออกแบบ Composite หรือ Motion Graphic ในงานโฆษณา โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม After Effect และ Maya
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Purchaser (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
• จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา และเครื่องใช้สำนักงาน • พิจารณาคุณสมบัติของสินค้า/บริการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ เช่น การบริการ การชำระเงิน การรับประกัน • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า/บริการ ที่ได้รับ • จัดการส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด • ให้บริการเบิกยืม และรับคืนของในส่วนงานจัดซื้อ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Web Programmer (Urgent)
· Work design and development of IT Master Plan Project. · You will compose, optimize and maintain code for our web applications. · IT Support in the problems of the Software, Program, System or other event if not enough people in the department.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานวาดสตอรี่บอร์ด
วาดสตอรี่บอร์ดตามโจทย์ที่ผู้กำกับกำหนด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

PM (Asst.Producer) Urgent
- ให้การสนับสนุนการจัดการการผลิตและเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิตโพสต์ - ประสานงานระหว่างทีมงานและ Suppliers ตลอดกระบวนการผลิต - รับ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Casting Technician (Urgent !)
1. ร่วมวางแผนการถ่ายทำการคัดเลือกนักแสดง 2. จัดแสงและเตรียมอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอการคัดเลือกนักแสดง 3. ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Costume Stylist
- Create and provide costumes and accessories for using in TV commercial production - Oversee costumes and accessories from pre production to shooting
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Showreel Officer
- รวบรวม และจัดเก็บผลงานของผู้กำกับทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ - จัดทำ และส่ง Showreel ตาม order ในแต่ละวัน รวมถึงจัดทำ Showreel ประจำปี
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant International Producer
• Assisting the International Producer to manage the schedule both internal and external customers • Arrange the schedule for international producer and update to all department. • Assisting in the planning, gathering, preparing the information to support head of department. • Perform other related duties as required.
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

HR Officer
1. รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของแผนกบุคคล 2. ดูแลงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. จัดการระบบเอกสารต่างๆ ในแผนกบุคคล
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Receptionist
- รับโทรศัพท์ทั้งสายในและสายนอก - ต้อนรับแขกและประสานงานระหว่างผู้มาติดต่องานกับทางบริษัท
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Assistant Editor (ผู้ช่วยตัดต่อ)
• ดูแลรับผิดชอบห้องตัดต่อ และงานตัดต่อของบริษัทฯ • ประสานงานกับลูกค้าในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการตัดต่อ • จัดเตรียม source ต่างๆ เพื่อให้ Post producer นำออกไปทำในขั้นตอน online • ดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา • จัดคิวการใช้ห้องตัดต่อ นัดหมาย และ Confirm การใช้ห้องตัดต่อ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Post Producer
- Coordinate with Producer in budgeting and scheduling of post production process - Coordinate with Post Houses from reservation to check print - Provide essential information and proper suggestions regarding post production techniques to team and clients
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
สอน,กำกับดูแลการทำงานและพัฒนาความสามารถ ช่างซ่อมบำรุง จัดคิว,สร้างระบบ,ปรับปรุงการทำงานพนักงานในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพซ่อมบำรุงอาคารและเครื่องประกอบอาคารสรุปพร้อมวิเคราะห์และรายงานผลการทำงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานแผนกสต๊อก (อุปกรณ์ประกอบฉาก)
- ให้บริการเบิก-ยืม และรับคืนอุปกรณ์ประกอบฉาก (prop) - จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก (prop) ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการใช้งาน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 17 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน