หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


หางานบริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สมัครงานบริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


งานบริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


โฟร์แมนผลิต Precast
- ควบคุมงานหล่อแผ่น Precast - ควบคุมคุณภาพแผ่น Precast ก่อนและหลังการหล่อแผ่น - ดูแลควบคุมการผลิต และติดตั้งให้มีมาตรฐาน และตามแบบที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบแก้ไขแบบให้สามารถผลิตได้จริง
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย ต่อปี 300,000 - 700,000 บาท
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมนควบคุมงาน
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และตามลำดับของงานโครงสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร
- ถอดประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลความก้าวหน้าของโครงการและบริหารโครงการให้เสร็จตามกำหนดเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และตามสัญญา - ดูแล เร่งรัด งานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - สรุปรายละเอียดงานในแต่ละเดือน
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ชั่วคราว)
call center , บริการหลังการขาย , รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าในโครงการ , จัดเตรียมเอกสารทั่วไป , และงานที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

QC ตรวจคุณภาพบ้าน(ประจำโครงการชลบุรี)
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบวัสดุในงานโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมนติดตั้ง Precast
- ดูแลควบคุมการติดตั้ง แผ่น Precast ให้มีมาตรฐาน และตามแบบที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบแก้ไขแบบให้สามารถติดตั้งได้จริง - ดูแลการประกอบแผ่น
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าบริการหลังการขาย (โครงการหมู่บ้านจัดสรร)
ดูแลรับผิดชอบงานบริการหลังการขาย งานแจ้งซ่อม ของบ้านในโครงการ รับข้อร้องเรียนของลูกค้าในโครงการที่อยู่ในระยะประกันเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม รวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งมอบให้นิติบุคคล ควบคุมบำรุงรักษาอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เช่น ถนน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จัดทำรายงานประจำเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งซ่อม
อัตรา 1
เงินเดือน สูงกว่าบริษัทขั้นนำในตลาดหลักทรัพย์(สามาารถเจรจาต่อรองได้)
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการโรงงานผลิต Precast
1. ควบคุม ดูแล วางแผน การผลิตทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ควบคุมคุณภาพ และ ควบคุม cost ให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน 60,000 บาทขึ้นไป ( สามารถต่อรองได้ )
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบวงจรอิเล็กทรอนิคส์ ระบบไฮดรอริก ของรถเครน และงานอื่นๆที่ไเ้รับมอบหมาย
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
วันที่ 2 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
1. รับผิดชอบในงานวางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด 2. วิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เสนอแนะวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของทุกโครงการ ให้งานก่อสร้างออกมามีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่สุด
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน สูงกว่าบริษัทขั้นนำในตลาดหลักทรัพย์(สามาารถเจรจาต่อรองได้)
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน