หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท บาริโอ จำกัด


หางานบริษัท บาริโอ จำกัด

สมัครงานบริษัท บาริโอ จำกัด


งานบริษัท บาริโอ จำกัด


พนักงานบัญชีอาวุโส (ด่วน)
1. สามารถใช้โปรแกรมบัญชีบันทึกบัญชีได้ 2. สามารถปิดงบการเงินประเภทต่างๆ ได้ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน 3. สามรถส่งรายงานทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4. สามารถปิดบัญชีในแต่ละวันได้
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Graphic Design
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของบริษัท 2. ดูแลความสวยงามของ website บริษัท 3. แก้ไขและตกแต่งภาพที่จะนำไปใช้งานในบริษัท 4. จัดทำข้อมูลเชิง Infographic 5. และอื่ืนๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

แม่บ้าน(ประจำสำนักงาน)
1. ดูแลทำความสะอาดภายในสำนักงาน 2. จัดเตรียมน้ำชา/อาหาร สำหรับเจ้านาย (ทุกวัน) 3. หมั่นคอยดูแล สอดส่องดูความเรียบร้อยภายในสำนักงาน 4. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการผู้บริหาร

อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)
1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ระบุ เพื่อส่งเข้าหน่วยงาน ต่างๆ ภายในเวลาที่กำหนด 2. จัดหาผู้รับเหมา และ/หรือ ช่าง เพื่อเข้าทำงานในส่วนต่างๆ ของโครงการ ภายในเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบและตรวจรับสินค้า ตามคุณภาพที่ระบุในเอกสารสั่งซื้อ 4. ประสานงานกับ Foreman และ Project Manager เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ และสั่งจ้างในแต่ละโครงการ 5. รับวางบิลจากผู้รับเหมาและ Supplier เพื่อทำเรื่องเบิกค่าจ้างในแต่ละงวด 6. ตั้งเรื่องขอเบิกค่าสินค้า ค่าวัสดุตลอดจนค่างวดค่าจ้างที่ได้ตรวจรับมอบประจำสัปดาห์
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 3 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Interior Designer (นำผลงานมาวันสมัครด้วยนะคะ)
1. สามารถใช้โปรแกรม 3D หรือ Autocad ในการออกแบบได้ 2. สามารถเคลียร์แบบให้กับฝ่ายโครงการและฝ่ายโรงงานได้
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Marketing
มีหน้าที่เพื่อทำการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายนอกได้รู้จักกับผลงานและการดำเนินงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 1. สื่อสารภายในบริษัท/ภายนอกบริษัท อาทิเช่น การทำประกาศ,การแจ้งข่าวสาร,การลงข่าวใน Facebook ,LINE,หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่จำเป็น 2. สื่อสารภายนอก ลงใน website ของบริษัท โดยจะเป็นหนึ่งในทีมการจัดทำ website ด้วย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

โฟร์แมน
- เข้าประจำหน่วยงานตามโครงการต่างๆ ทั่วกรุงเทพ (อาจมีงานที่ต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว) - บริหารงานที่หน้างาน ให้ช่าง และ/หรือผู้รับเหมาทำงานให้ถูกต้องตามแบบ - รายงานความคืบหน้าและผลการทำงานที่หน่วยงาน ให้ Project Manager ทราบเป็นประจำทุกวัน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานที่หน้างานสำเร็จลุล่วงไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพของงานที่เข้าไปติดตั้งที่หน่วยงาน ให้งานคุณภาพดีตามมาตรฐานของบริษัท สวัสดิการ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Furniture Design
1. พัฒนาแบบ & ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะเก้าอี้, Armchair, Sofa และตู้ชนิดต่างๆ โดยใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ เช่น AutoCAD, 3D Max, RHINO หรือ Solid work เป็นต้น 2. ร่วมดูแลการผลิตสินค้าต้นแบบ 3. ทำงานร่วมกับฝ่ายออกแบบตกแต่งภายใน 4. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบหรือพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชนิดต่างๆ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. หากใช้งาน หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ARTCAM ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง) ด่วน!!!
1. รับ-ส่ง ลูกเจ้านายไปโรงเรียน 2. ขับรถพาพนักงานในออฟฟิตไป Site งาน (บางครั้ง) 3. ดูแล/ทำความสะอาด รถยนต์ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **หมายเหตุ** มีค่าล่วงเวลา(OT) ก่อนและหลัง เวลาเริ่มงาน
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการแผนกงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและหุ้มผ้า
1. ควบคุม ดูแลและบริหารงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและหุ้มผ้าในโรงงาน 2. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้งในหน่วยงาน 4. จัดซื้อและบริหารสินค้า Stock ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดซื้อและจัดหาสินค้าต้นทุนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตตามแบบ 6. จัดทำรายการเบิกค่าแรงประจำงวด 7. จัดทำรายการเบิกเงินประจำสัปดาห์ 8. ถอดราคาต้นทุนวัสดุและค่าแรง เพื่อจัดทำการประเมินราคา 9. วางแผนการทำงานของช่างในโรงงานให้สอดคล้องกับแผนการทำงานหลักของบริษัท 10. วางแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาดของบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale (งานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน)
1. เป็นตัวแทนของบริษัท ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในด้านความเป็นมืออาชีพ และความเต็มใจให้บริการ (Professional with service mind) 2. แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าได้โดยละเอียดและชัดเจน ตลอดจนนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 3. สามารถปิดการขายได้อย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เป็นตัวแทนลูกค้าในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความคืบหน้าของงาน ก่อนทำการส่งมอบงานให้กับลูกค้าทุกครั้ง 6. จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าทุกครั้ง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลโครงการสำหรับการทำงานของฝ่ายอื่นๆ 7. นำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานออกแบบให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารการรับเงิน , เอกสารด้านลูกหนี้ 2.จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน , เอกสารด้านเจ้าหนี้ 3.รับวางบิล จ่ายเช็ค 4.บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 5.ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือและจัดทำรายงาน 6.จัดทำและนำส่งภาษี (ภงด. 3,53, ภพ. 30) 7.คำนวณค่าแรงช่าง 8.จัดทำงบการเงิน และ รายละเอียดประกอบงบ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Interior Designer
1. ออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ให้เหมาะสมและสวยงามตรงตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้รับจากฝ่ายขาย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.1 ถอดความและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด 1.2 วางแนวความคิดในการออกแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 1.3 นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบต่อลูกค้า ร่วมกับฝ่ายขาย 1.4 พัฒนาแบบร่างตามแนวความคิดที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำภาพ Perspective และแบบรายละเอียดที่ตรงกับแบบที่นำเสนอต่อลูกค้าแล้ว 1.5 จัดทำและนำเสนอตัวอย่างวัสดุ หรือ Material Board พร้อมจัดทำใบระบุวัสดุ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายผลิตในการดำเนินงานขั้นต่อไป 1.6 สรุปและตรวจแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดทำ Job Specification เพื่อให้ฝ่ายขายได้ทำการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ก่อนทำราคา เพื่อนำเสนอลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย 1.7 จะต้องรีบแก้ไขหรือปรับปรุงแบบโดยเร่งด่วน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้า 2. ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้รับการติดตั้งแล้ว ว่ามีความถูกต้องตามแบบ และตรงกับประโยชน์ใช้สอยหรือไม่ 3. ให้คำแนะนำในการผลิตและติดตั้งชิ้นงาน เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีความสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้าทุกประการ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บาริโอ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน