หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด


หางานบริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

สมัครงานบริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด


งานบริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด


Sales Administration (Export)
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร Import , Export - ดำเนินพิธีการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า - มีประสบการณ์ด้าน Shipping และการทำ BOI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา 1
เงินเดือน 13,000-18,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางปะกอก
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี สามารถเลือกลงจุดขายใกล้บ้านได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,500-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี เมกะบางนา
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี จินตนา
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Secretary
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 12 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ บิ๊กซี ราชดำริ
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี สามารถเลือกลงจุดชายที่ใกล้บ้านได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 11 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี วงศ์สว่าง
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี สามารถเลือกลงจุดขายที่ใกล้บ้านได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าทีมขาย (Modern Trade)
1. บริหารทีมขายกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดติดต่อส่วนงานจัดซื้อในห้างสรรพสินค้า Modern Trade 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 4. วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5. บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ 6. จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7. บริหาร Stock สินค้า 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย หน่วยแทน บางแค พระราม2
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี จินตนา
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 9,500-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รังสิต คลอง3
พนักงานขายชุดชั้นใน จินตนา
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ Outlet อยุธยา
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี สามารถเลือกลงจุดขายที่ใกล้บ้านได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบดูแลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และงานด้าน OD เป็นต้น หากมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม และอบรมพนักงานขาย PC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย และเอกสารยื่นภาษีอากรต่างๆ -ด้านเอกสาร-รับ ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับค่าสินค้า รับเงินกู้ต่างๆ พร้อมตรวจสอบรายการบันทึกรหัสบัญชี -ด้านเอกสาร-จ่าย ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย เช่น PO ใบเสร็จรับเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบรายการบันทึก ยอดขายต่างประเทศ เช่น ราคา อัตราแลกเปลี่ยน ใบขน ใบกำกับสินค้า -ตรวจสอบรายการยื่นแบบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ภงด.50 ภงด.51 และอื่นๆ ทำงบการเงินภายใน (รายเดือน,รายปี) งบสรรพากร (6เดือนและ1ปี) -รวบรวมข้อมูล ด้านรับ-จ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาประกอบเป็นงบการเงินรายเดือนและสะสมยอดเป็นรายปี -ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -รวบรวมข้อมูล ด้านรับ-จ่าย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการเงินเป็นงบการเงินตามแบบที่สรรพากรกำหนด เพื่อส่งผู้ตรวจสอบส่งสรรพากร ส่งกระทรวงพาณิชย์ บันทึกบัญชีและกระทบยอดคงเหลือ คำนวนภาษีโรงเรือน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 6 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรี "จินตนา" สามารถเลือกทำงานได้ใกล้บ้าน จัดรายการในห้างสรรพสินค้า เลือกเวลาทำงานได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน (ประจำโคราช)
วางแผน บริหาร และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการแผนกขาย
- วางแผนและกลยุทธ์ในการขาย - บริหารทีมขายตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย - บริหารและควบคุมงบประมาณฝ่ายขายให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการขาย - วางแผนโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายของบริษัท - เพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ ให้กับบริษัท - ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด การขาย ข้อมูลคู่ค้า คู่แข่งขันเพื่อนำมาประเมินสถานการณ์และวางแผนงานขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี นวนคร
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี จินตนา
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,500-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
1. รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ เขียนสำคัญจ่าย เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ ละแผนก 2. ตั้ง Invoice เจ้าหนี้ , ตัดหนี้ และคีย์สำคัญจ่ายในแต่ละเดือน 3. บันทึกบัญชีและคีย์รายวันทั่วไป 4. ทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อยื่น ภพ.30 และทำ ภงด.3 , 53
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 - 13,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ เดอะมอลล์ หัวหมาก
- จำหน่ายสินค้า ณ จุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่กำหนด - ดูแลและกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รายงานสินค้า แจ้งสินค้าคืน สินค้าขาด เบิกสินค้าเพื่อการจำหน่าย
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าทีมขาย (ภาคใต้)
1.บริหารทีมขายกรุงเทพฯ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า 4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ 6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7.บริหาร Stock สินค้า 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ชุมพร
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ จัดรายการบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สุขสวัสดิ์
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี สามารถเลือกลงจุดขายที่ใกล้บ้านได้
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 23 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางบอน
- แนะนำสินค้า และขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - เชียร์สินค้า ในช่วงที่มีการจัดรายการ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในบูท - แนะนำโปรโมชั่น ให้กับลูกค้า
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,500-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ บิ๊กซี บางบอน
ขาย และแนะนำสินค้า ชุดชั้นในสตรี จินตนา
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย จัดรายการ บิ๊กซี สะพานควาย
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย หน่วยแทน ปิ่นเกล้า ท่าพระ จรัญฯ
พนักงานขายขุดชั้นในสตรี "จินตนา" ทำงานที่ เดอะมอลล์ท่าพระ / พาต้า ปิ่นเกล้า / โลตัส บางแค / โลตัส ปิ่นเกล้า / ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประจำ โลตัส สุขาภิบาล1
- จำหน่ายสินค้าประเภทชุดชั้นในประจำจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า - จัดทำรายงานยอดขายสินค้า - กระตุ้นยอดขาย จัดรายการสินค้าราคาพิเศษ เพื่อขายให้ได้เป้าหมาย
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าทีมขาย (ภาคเหนือ)
1. บริหารทีมขายภาคเหนือ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า 4. วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5. บริหาร PC ในเขตที่รับผิดชอบ 6. จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7. บริหาร Stock สินค้า 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย บางพลัด
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน