หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ
สมัครงาน   หางาน   งาน ฝากประวัติ บทความหางาน เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

ชัยภูมิ


หางานชัยภูมิ

สมัครงานชัยภูมิ


งานชัยภูมิ


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ
- ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษ - ดำเนินการเช่าพื้นที่ปลูกต้นกระดาษในพื้นที่เป้าหมาย - ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษาในเรื่องการปลูกและดูแลต้นกระดาษ
อัตรา หลาย
เงินเดือน รายได้รวมประมาณ 15,000-30,000
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (ADM) จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดชัยภูมิ
- รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้ลูกค้า ได้รับบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นที่น่าพอใจ
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
ThaiNamthip Limited
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส
ควบคุมดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า จัดทำรายงาน ดูแลบำรุงรักษาระบบไบโอแก๊ส งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 15 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 14 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต)
1. ควบคุม ดูแลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. บันทึกและทำรายงานการผลิต วัตถุดิบ ประจำวันและประจำเดือน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 13 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน 3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผลภูเขียว)
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot 2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก 3.ควบคุมดูแลระบบ Automation 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียว
-จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน -กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย -จัดทำแผนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 29 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานเคาน์เตอร์ให้บริการประจำห้างสรรพสินค้า จ.ชัยภูมิ
1.บริการลูกค้า เช่น กู้เงิน เปลี่ยนแปลงข้อมูล สมัครบัตรสมาชิก เป็นต้น 2. งานเอกสารที่รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน 300/วัน +โอที+คอมมิชั่น
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 27 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว)
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน 3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกร
1. ศึกษาข้อมูลการผลิต มาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. พัฒนาข้อมูล เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข 3. รวบรวมข้อมูลประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร และติดตามผล 4. เป็นที่ปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานอื่น 5. พัฒนา ปรับปรุง ระบบ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และงาน CDM. อย่างต่อเนื่อง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 5 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสาขา ชัยภูมิ)
จัดเรียงสินค้า ,ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า, ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้า , ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1.เขียนแบบงานก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย , ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล นำเสนออนุมัติ 2.ควบคุม ดูแลระบบ Drawing ของบริษัทฯ 3.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 30 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เภสัชกรประจำสาขาชัยภูมิ
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินสดย่อย งานธุรการ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 25 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Supervisor
ดูแล ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า
อัตรา 100
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล,อุตสาหการ
1. ควบคุมการผลิตน้ำตาล 2. วิเคราะห์ปัญหาการผลิต 3. สรุปปัญหา 4. แก้ปัญหาการผลิต 5. ทำระบบ TPM , SAP
อัตรา 3
เงินเดือน 20,000 - 20,000
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ฝ่ายขาย-การตลาด (ประจำสาขา ชัยภูมิ)
ติดต่อ จัดเตรียม ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมขาย และดูแลงานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสาขา ชัยภูมิ)
สั่งซื้อสิ้นค้า ติดต่อประสานงานทั่วไป
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งปักธงชัย
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่พัสดุ
1. ดูแลรับผิดชอบการรับ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน 3. ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือให้ตรงจำนวนจริงตามรายงาน 4. จัดเก็บวัสดุให้ถูกต้อง เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน 5. ตรวจรับสินค้าเข้าวัสดุให้ตรงตามรายการสั่งซื้อ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 20 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
1. ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. สนับสนุนฝ่ายผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ QC (มิตรภูเขียว)
1. วิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล 2. ควบคุมคุณภาพน้ำตาล 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตน้ำตาล 4. ประสานงานกับฝ่ายบรรจุน้ำตาล
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 25,000
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 18 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานหม้อต้ม (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1. การซ่อมแซม PM หม้อต้ม และ Heater 2. ควบคุมการต้ม , อุ่นน้ำอ้อย 3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน และค่าควบคุม
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิจัยประจำโครงการ (จ.ชัยภูมิ)
- ดูแลควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูอ้อย - ดูแลแปลงทดลองและแปลงขยายพันธุ์อ้อย ปลอดโรคใบขาว - เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแปลงทดลอง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

SCM Executive ดูแลจังหวัด ชัยภูมิ ด่วน
แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG -รับผิดชอบShop ประมาณ 10 Shop ในพื้นที่ที่ดูแล -ตรวจสอบใบรับประกัน คีย์ข้อมูล
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 10,000-16,500
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 8 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานหม้อปั่น (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์หม้อปั่น T.S.K , WS. 2. ควบคุมการเดินหม้อปั่นน้ำตาล A B C ได้ 3. ดูมาตรฐานระบบต่างๆ ของโรงงาน
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Accounting Officer (Chaiyaphum Area)
Handles all costing records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices. Deals with external authorities and auditors. Responsibilities :- - Handles all inventories records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices. - Responsible for reviewing / analyzing all receiving / shipping, inventory movement transactions. - Verifies all manufacturing variances, sets up standard cost and transfer price. - Support Internal / External auditors. - Closely work with production and material department for inventory controls assurance. - Provide cost analysis support per operation/management’s requirement.
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

SCM Executive ดูแลจังหวัด ชัยภูมิ ด่วน
แนะนำสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG -รับผิดชอบShop ประมาณ 10 Shop ในพื้นที่ที่ดูแล -ตรวจสอบใบรับประกัน คีย์ข้อมูล
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 10,000-16,500
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่พัสดุ (จังหวัดชัยภูมิ)
1. ดูแลรับผิดชอบการรับ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 2. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน 3. ดูแล ตรวจนับวัสดุคงเหลือ 4. ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุ 5. ดูแลรับผิดชอบการตรวจรับสินค้าเข้าวัสดุ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเคมี (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1.ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.เขียนแบบ,ออกแบบ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 31 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าภูเขียวฯ)
1. ปฏิบัติงานในด้านงานซ่อม งานบริการและงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า 2. จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านไฟฟ้า 3. รายงานการบำรุงรักษาประจำวัน
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 28 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
1.พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน ตามลักษณะงานและความต้องการของหน่วยงาน 2.ดูแลระบบงาน IT , SOFTWARE , HARDWARE สนับสนุนข้อมูลในระบบ 3.วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลขั้นสูงในเชิง MIS
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 26 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล (อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
การซ่อมเครื่องจักรและควบคุมการผลิต
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Staff ( พนักงานนวดหน้า นวดตัว ประจำสาขาชัยภูมิ )
ให้บริการ Treatment ลุกค้า
อัตรา 7
เงินเดือน 5,500 - 9,000
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 24 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

sales consultants (ประจำสาขา ชัยภูมิ )
เสนอขาย Course ลดน้ำหนัก และดูแลให้คำแนะนำลูกค้า
อัตรา 3
เงินเดือน 7,000-10,000
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 22 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จ.ชัยภูมิ)
- การจัดการน้ำทิ้ง , การจัดการขยะมูลฝอย - การรายงานผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบ HACCP
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 21 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชัยภูมิ)
1. บริหารงานเอกสารทั้งรับเข้าและนำส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก 2. งานมวลชนสัมพันธ์ และงานธุรการอื่นๆตามที่ถูกร้องขอ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
วันที่ 19 พ.ค. 2567
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ [email protected]
© Copyright 2024 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน